R22 szykuje się do wypłaty największej dywidendy w swojej historii i planuje dalszy wzrost biznesu
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
26 maj 2023, 16:08

R22 szykuje się do wypłaty największej dywidendy w swojej historii i planuje dalszy wzrost biznesu

R22, holding spółek technologicznych, wykazał dobre wyniki finansowe za I kw. 2023 r. Zarząd przedstawił też plany na przyszłość związane z rozwojem biznesu i tym samym zwiększaniem wypłat do akcjonariuszy w postaci dywidendy. Ponadto R22 zamierza połączyć się z cyber_Folks, jego flagową marką i zmienić nazwę.

R22 ma obecnie wysoce zdywersyfikowaną strukturę przychodów i generuje wzrost w każdym segmencie, czyli w hostingu, CPaaS i SaaS. W pierwszym kwartale tego roku R22 przekroczył 110 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 32% rdr.
 

Wyniki I kw 2023 R22


„Chciałbym podkreślić, iż spółka nie tylko rośnie przychodowo przez wszystkie lata swojej działalności, ale również konsekwentnie zwiększa swoje wyniki średnioroczne (...) Chciałbym zwrócić uwagę, iż spółka kontynuuje to bardzo wysokie tempo, a nawet je przyspieszyła” - podkreśla Robert Stasik, wiceprezes zarządu R22

W pierwszym kwartale 2023 r. spółka wykazała wzrost blisko o 50% skorygowanej EBITDA. Wynika on przede wszystkim ze wzrostu organicznego segmentu cyber_Folks.

„Ten wzrost jest też mocno wspierany dynamicznym przyrostem na rynkach globalnych. W kolejnych okresach widzimy trendy, które potwierdzają utrzymanie tej dynamiki widocznej w tym kwartale” - dodaje.

Także zysk netto utrzymuje w I kw. 2023 r. wysoką dynamikę wzrostu, ponad 40% rok do roku.

„Jest to istotny wzrost, gdyż w analogicznym kwartale ryku poprzedniego koszty odsetkowe były znacząco niższe, a mimo to wzrost organiczny, czy przejęcie takich podmiotów jak MailerLite generuje zdecydowanie większy zwrot niż wzrost kosztów odsetkowych rok do roku” - tłumaczy Stasik.

„Chciałbym zwrócić uwagę, że z uwagi na stabilizację stóp procentowych, umocnienie złotego i konsekwentny spadek poziomu zadłużenia grupy R22, należy spodziewać się, że te dość istotnie koszty finansowe w kolejnych kwartałach będą spadać. Stąd też dynamika wzrostu zysku netto powinna nawet przyspieszyć” - wyjaśnia.

R22 zmniejsza konsekwentnie poziom długu netto. Poziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem zadłużenia netto do EBITDA wyniósł już 2,4 na koniec I kwartału. Wyjątkiem z niższą wartością wskaźnika był tylko rok 2021, w którym spółka pozyskała środki z IPO.
 

R22 dług netto do EBITDA


„Zwracam uwagę, iż patrząc na obecną dynamikę wyników, zdolność do generowania środków pieniężnych i spłatę zadłużenia oraz brak planów wymagających jego wzrostu np. akwizycyjnych, ten poziom długu powinien jeszcze bardziej spadać. Spodziewam się jeszcze w tym roku spadku poniżej dwukrotności EBITDA” - szacuje wiceprezes.

Zobacz także: Vercom ma ambicje stać się spółką dywidendową, która co roku będzie wypłacać coraz wyższe dywidendy 

Perspektywy dalszego wzrostu wyników, a także dywidendy

Osiągnięte dobre wyniki za 2022 r. potwierdzone dalszym wzrostem w I kwartale bieżącego roku, dają podstawy do kontynuacji wzrostu w następnych kwartałach.

„Ten rok w ogóle jest bardzo ciekawy w przypadku R22. Będzie to pełny rok, w którym będziemy wyciągać wszystkie synergie w rozwoju biznesu z wszystkich kroków strategicznych, które poczyniliśmy w 2022 roku” - mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Zarząd nie widzi w tym momencie negatywnych sygnałów, które mogłyby mieć znaczący wpływ na biznes R22. Spodziewa się też kontynuacji trendów obserwowanych w poprzednich kwartałach.

Wysoki poziom generowania gotówki pozwala spółce zmniejszać zadłużenie, ale też pozwala dzielić się częścią zysku z akcjonariuszami zachowując wciąż niezbędny bufor bezpieczeństwa.

R22 z roku na rok systematycznie podnosi wartość dywidendy. W tym roku do akcjonariuszy ma trafić wypłata w wysokości 0,93 zł na akcję.

„Możemy kontynuować politykę dywidendową, którą stosujemy od samego początku obecności na GPW. Konsekwentnie z roku na rok poziom dywidendy rośnie. W tym roku jako R22 będziemy rekomendowali WZA wypłatę ponad 13 mln zł w postaci dywidendy, co oznacza wzrost ponad 30% w stosunku do dywidendy wypłaconej w zeszłym roku” - wyjaśnia Robert Stasik.
 

Dywidendy R22

R22 dywidendy


„Doskonale wiemy, że biznes przede wszystkim służy temu, aby dostarczać bardzo dobrej jakości produkty klientom i jednocześnie rosnąć i zarabiać pieniądze. Tym samym naszym celem jest w dalszej przyszłości, by i dywidendy zdecydowanie rosły” - dodaje Dwernicki.

Zmiana R22 na cyber_Folks

R22 zamierza zrobić znaczący krok w kierunku lepszego postrzegania spółki zarówno przez inwestorów, jak i też klientów. Niedawno ogłoszono plan połączenia firmy zależnej cyber_Folks z R22. W konsekwencji R22 będzie notowany pod nazwą cyber_Folks.

„Widzimy że marka cyber_Folks bardzo dobrze rezonuje z rynkiem, bardzo dobrze jest odbierana przez klientów i przez naszych pracowników” - zaznacza prezes.

Zrzeszenie wielu marek pod wspólną cyber_Folks dało pozytywny efekt marketingowy. W tym kroku przede wszystkim chodzi o zwiększenie świadomości klientów, że cyber_Folks jest brandem notowanym na giełdzie, co zwiększy postrzeganie go jako bezpiecznego i stabilnego.

Z drugiej strony zarząd dostrzega, że i spore grono akcjonariuszy R22 nie łączy nazwy spółki z dynamicznie rosnącym brandem cyber_Folks. Stąd też pomysł połączenia marek, co przełożyć się ma na lepszy odbiór spółki na rynku kapitałowym.

„Niekoniecznie chcemy być postrzegani jako rodzaj funduszu inwestycyjnego, a tak do tej pory zdarzało się. Chcemy być postrzegani jako spółka, która ma ogromne kompetencje w obszarach operacyjnych, w których działa, w obszarze cyber_Folks, automatyzacji biznesu, w obszarze komunikacji i obszarze Vercomu. Także temu służy ten ruch związany z połączeniem marek” - wyjaśnia Jakub Dwernicki.

Efektem połączenia będzie też uproszczenie struktury grupy R22, co trochę uprości jej analizę przez inwestorów.

Zobacz także: R22, dywidendy, wyniki finansowe, notowania w Strefie Inwestorów 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.