Trzyletnie obligacje z oprocentowaniem stałym 5,4% od OT Logistics | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
29 lip 2015, 07:20

Trzyletnie obligacje z oprocentowaniem stałym 5,4% od OT Logistics

OT Logistcs, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jeden z liderów branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce rozpoczyna emisję trzyletnich obligacji, skierowanych głównie do inwestorów indywidualnych. Zapisy będą trwały od 27 lipca do 7 sierpnia 2015 r., a spółka planuje pozyskać 10 mln zł i oferuje inwestorom oprocentowanie stałe 5,4% rocznie. Wartość nominalna każdej obligacji serii E będzie wynosić 1000 zł, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Inwestorzy mają możliwość składania zapisów na obligacje w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. (NDM), który jest Oferującym w tej transakcji oraz Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ).

Sprawdź szczegóły oferty obligacji OT Logistics

Sytuacja techniczna akcji OT Logistics

Wykres 1
Wykres 1: OT Logistics, interwał dzienny, lata 2014 - 2015.

OT Logistics #OTS zadebiutował na giełdzie w 2013 roku i od debiutu przyniósł swoim inwestorom ponad 50% zysku. Kurs akcji spółki oscyluje w okolicy maksimów z początku 2014 roku i jeżeli je pokona, to będzie miał otwartą drogę do dalszych wzrostów.

Poprzednie emisje obligacji - kupony w terminie, wykupy zgodnie z planem

Oprócz rynku głównego GPW, spółka jest też obecna na rynku Catalyst (Rynek obligacji GPW). W 2014 r. zostały przeprowadzone trzy emisje obligacji (serie B, C i D) na łączną kwotę 130 mln zł oraz 5 mln euro. Wcześniej - w 2011 r. - Spółka wyemitowała obligacje serii A o wartości 60 mln zł, które zostały wykupione zgodnie z planem w 2014 r. Kupony dla każdej serii wypłacane są terminowo.

Zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy, dlatego realizujemy tę emisję przede wszystkim z myślą o inwestorach indywidualnych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku – chociażby wysokość oprocentowania lokat bankowych – oprocentowanie obligacji na poziomie 5,4 proc. stanowi obecnie ciekawą możliwość inwestycyjną – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. – W przypadku dużego zainteresowania Ofertą, nie wykluczamy kolejnych emisji papierów dłużnych kierowanych do tej grupy inwestorów – dodaje Zbigniew Nowik.

Sytuacja fundamentalna OT Logistics

Spółka może pochwalić się wzorowymi przepływami pieniężnymi. Z działalności operacyjnej (głównej) generuje dodatnie przepływy rzędu 45-66 mln zł rocznie, które przeznacza na inwestycje (działalność inwestycyjna). Rok w rok utrzymuje też zapasy gotówki, które powoli rosną.

Przychody ze sprzedaży zwiększają się systematycznie od 2010 roku. Duży skok stanowił rok 2014, w którym przychody zwiększyły się z 490 mln zł (raport za 2013) do 832 mln zł (raport za 2014). Dobre wyniki przełożyły się też na wzrost kursu akcji (Wykres Wykres). W bieżącym roku spółka przeprowadziła znaczne inwestycje. Dzięki temu zyski wzrosły z 28 mln zł, na koniec 2013, do 33 mln zł na koniec 2014 roku.

Aktywa OT Logistics również wzrosły w ostatnim roku z 501 do 711 mln zł. Wskaźniki rentowności nie zmieniły się i wynoszą obecnie ROA 5,2%, ROE 13,64%. Podobne wielkości utrzymują się od kilku lat.

Płynność spółki jest na poprawnych poziomach, czyli Current Ratio 1,30, a Quick Ratio 1,28. Rok temu wskaźniki były znacznie poniżej prawidłowych wartości. Z tego wniosek, że spółka inwestując nie zapomniała o bezpieczeństwie finansowym i jest stabilna od strony przepływów pieniężnych.

Wskaźniki wyceny rynkowej i dywidendy OT Logistics

Aktualne wskaźniki rynkowe, po których notowane są akcje OT Logistics, to C/Z = 10,24 i C/WK = 1,4, czyli prawie dokładnie tyle ile średnia dla WIG (odpowiednio: 10,77 i 1,13). Spółka nie jest w związku z tym przewartościowana.

Od 2014 roku OT Logistics wypłaca dywidendy:

  • W 2014, z zysku za rok 2013 r, 7zł na akcję (stopa dywidendy: 3,08%).
  • W 2015, z zysku za rok 2014 r, 7zł na akcję (stopa dywidendy: 2,70%).

Kluczowe parametry oferty obligacji OT Logistics

Okres subskrypcji27 lipca 2015 r. - 7 sierpnia 2015 r.
Wartość nominalna obligacji1000 zł
Oprocentowanie rocznestałe 5,4%
Wypłata odsetekkwartalnie
Termin wykupu obligacji3 lata

Sprawdź szczegóły oferty obligacji OT Logistics

*** Materiał przygotowany we współpracy z partnerem, firmą OT Logistics S.A. ***

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.