Branża IoT jest przyszłością SoftBlue, która przyniesie spółce największy przychody - Michał Kierul, prezes SoftBlue
Obrazek użytkownika Natalia Kieszek
27 sty 2021, 06:50

„Branża IoT jest przyszłością SoftBlue, która przyniesie spółce największy przychody” - Michał Kierul, prezes SoftBlue

SoftBlue rozpoczęło emisję akcji, w ramach której chce pozyskać około 10 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów Autonomus Data Controler oraz AirDron.

Spółka SoftBlue właśnie rozpoczęła publiczną ofertę akcji, dzięki której będzie rozwijać swoje kluczowe produkty - Autonomus Data Controler oraz AirDron. Ponadto, spółka przygotowuje się do rozpoczęcia budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. O najważniejszych projektach spółki, szczegółach emisji akcji oraz ochronie środowiska rozmawialiśmy z prezesem zarządu SoftBlue, Michałem Kierulem.

Natalia Kieszek: Na czym spółka aktualnie skupia swoją działalność? Co stanowi główne źródło przychodów?

Michał Kierul: W SoftBlue główne źródło przychodów aktualnie stanowi teleinformatyka. Realizujemy szereg projektów dla sektora państwowego. Są to projekty informatyczne dotyczące dostawy oprogramowania oraz różnego rodzaju systemów. Spółka również rozwija się w branży IoT (Internet of Things). Pierwsze nasze „proof of concept” są realizowane zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Swoją działalność skupiamy również na rozwoju sprzedaży projektu AirDron, który jest już skomercjalizowany. Produkt trafia do sektora publicznego, ale widzimy też zainteresowanie ze strony operatorów dronów, którzy korzystają z naszych głowic.

AirDron

Ostatnio SoftBlue informował o przejęciu EasyCALL, telefonii internetowej. Jak postępują prace nad łączeniem rozwiązań między spółkami i na jakie profity w przyszłości liczy SoftBlue?

Firma EasyCall jest stabilną spółką, dzięki czemu przejęliśmy podmiot z ogromną bazą klientów. Zależało nam, aby posiadać w swoim portfolio szereg klientów prywatnych. W tym momencie jesteśmy na etapie dokonywania formalnych aspektów przejęcia, aby EasyCALL stał się częścią SoftBlue. Projekty przejętej spółki ukierunkowujemy w stronę sztucznej inteligencji oraz machine learning. Chcemy stworzyć nowoczesne portfolio produktów. Mamy duże zasoby programistyczne, dlatego jesteśmy w stanie samodzielnie rozbudować infrastrukturę EasyCALL. Efekt synergii będzie zauważalny w późniejszym czasie.

Zobacz także: SoftBlue przejmuje biznes notowanego na NewConnect operatora telekomunikacyjnego

W jakich spółkach udziałowcem jest SoftBlue i jak wyglądają ich perspektywy na rozwój?

SoftBlue jest współwłaścicielem InventionMed. Spółka działa w branży rozszerzonej rzeczywistości (AR) ze szczególnym naciskiem na medycynę estetyczną. InventionMed, podobnie jak SoftBlue, skupia się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Doświadczenie obydwu spółek daje możliwość tworzenia nowych rozwiązań w zakresie medycyny.

InventionMed skupi się na nowych obszarach rozwoju, dlatego budujemy Wirtualny Szpital.

Zobacz także: SoftBlue zwiększa udział w akcjonariacie InventionMed

SoftBlue jest również właścicielem firmy Milisystem. Spółka oferuje trenażer laserowy dla służb mundurowych. Firma rozwija swój produkt, który jest dostępny w sprzedaży. Milisystem oraz InventionMed to główne podmioty, w których jesteśmy zaangażowani.

Wspomniał Pan o Centrum B+R, które także budowane jest w SoftBlue i ma być dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Proszę rozwinąć ten temat.

Zdajemy sobie sprawę, że koszty związane z energią oraz wodą rosną. Są to kosztochłonne elementy, dlatego powinniśmy szanować te zasoby i je racjonalnie zużywać. Naszą wizją jest stworzenie systemów, które będą nadzorować zużycie wody oraz energii w sposób racjonalny. Wykorzystamy do tego IoT.

Na jakim etapie znajdują się obecnie prace w centrum?

Najważniejszym elementem Centrum B+R był wybór lokalizacji. Pierwotnie miało się ono znajdować na obrzeżach miastach, jednak staraliśmy się przenieść do centrum Bydgoszczy. Udało nam się więc nabyć nieruchomość w centrum miasta, co stanowi duże udogodnienie dla wyspecjalizowanej kadry, która będzie z nami współpracować. Rozpoczęliśmy prace projektowe i liczymy, że w ciągu 2-3 miesięcy otrzymamy pozwolenie na budowę. Mamy nadzieję, że prace nad Centrum rozpoczną się na przełomie maja i czerwca tego roku.

Jak wygląda finansowanie budowy Centrum B+R? Czy będzie potrzebna dodatkowa emisja akcji?

Aktualnie nasze finansowanie jest zapewnione w części z tytułu projektu unijnego. Posiadamy środki, aby realizować tę inwestycję, dlatego aktualnie nie rozpatrujemy możliwości dodatkowego finansowania.

Spółka oferuje również inne urządzenia z zakresu IoT, oprócz wspomnianego już AirDron, np. SmogoBus. Czy ten produkt również jest już w sprzedaży?

Tak, zgadza się mobilne stacje Smogobus naszego autorstwa są w sprzedaży i cieszą się sporym zainteresowaniem. Są one produkowane na zamówienie klientów, w szczególności skierowane do instytucji publicznych. W Warszawie sprzedaliśmy już dwa takie rozwiązania. Często jest on sprzedawany razem z AirDron’em, aby kompleksowo badać kwestie zanieczyszczenia środowiska na danym obszarze.

We wrześniu spółka informowała o stworzeniu COVID-Watch. Jak wygląda zainteresowanie tym produktem?

Ten projekt kierujemy głównie do produkcji i sprzedaży masowej. Proponujemy system dla jednostek, które będą zainteresowane zakupem większej ilości urządzeń. Obecnie system jest już w sprzedaży. Dla klientów, którzy chcą zakupić więcej urządzeń wysyłamy produkt do przetestowania. COVID-Watch może być nie tylko stosowany w formie pomiaru czasu mycia rąk, ale również wyciągania statystyk dotyczących sposobu dezynfekcji rąk.

COVID WATCH

Zobacz także: Centrum Badawczo–Rozwojowe spółki SoftBlue opracowało prototyp urządzenia COVID-WATCH

Spółka rozpoczęła emisję akcji, z której planuje pozyskać około 10 mln zł. Na co będą przeznaczone pozyskane środki?

Na początku warto podkreślić, że Przemysł 4.0 jest przyszłością. Chcemy rozwijać nasze produkty IoT ze szczególnym naciskiem na przemysł. Dzięki pozyskanym środkom skupimy się na urządzeniu Autonomus Data Controler, które już jest wdrażane w przemyśle spożywczym oraz w instytucjach wodno-kanalizacyjnych, gdzie dokonujemy pomiarów zużycia wody. Planujemy je rozbudować o gromadzenie danych, które będą przewidywać awarie urządzeń. Chcemy zwiększyć zasięg sprzedaży urządzenia, aby było ono masowo dostępne. Będziemy się skupiać na handlu oraz marketingu tego projektu.

Zobacz także: SoftBlue rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł

Autonomus Data Controler ma zarządzać produkcją i energią. Czym produkt będzie wyróżniać się na rynku?

Prace nad projektem zaczęliśmy około rok temu. Aktualnie produkt mierzy temperaturę w procesie produkcji spożywczej i jest w tej branży wdrażany. Chcemy do urządzenia podłączać jak największą ilość czujników i gromadzić dane o drganiach oraz czynnikach zewnętrznych, dzięki czemu będziemy w stanie przewidywać awarię urządzeń co zmierza do znacznego obniżenia kosztów. A dzięki nadzorowi nad zużyciem energii możemy optymalizować i zarządzać produkcją.

Drugim produktem jest AirDron. Czy urządzeniem są zainteresowanie prywatne firmy, również te zagraniczne?

Nasze rozwiązanie AirDron chcemy cały czas ulepszać. Produkt posiada określony algorytm, który zamierzamy rozszerzyć. Urządzenie jest wdrożone w wielu jednostkach samorządu terytorialnego. Sektor prywatny również korzysta z naszej infrastruktury. W Polsce urządzenie kupują piloci dronów, którzy na zlecenie jednostek samorządu dokonują badania zanieczyszczenia powietrza.

Od dłuższego czasu budujemy również zespół handlowy, który będzie odpowiadać za sprzedaż zagranicą. Wysyłaliśmy już nasze urządzenie do testów w kilku krajach, zaobserwowaliśmy pozytywny odbiór. Szczególnie myślimy o krajach azjatyckich, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest dużym problemem.

Emisja akcji ma być z zachowaniem prawa poboru. To obecnie rzadkość. Dlaczego spółka zdecydowała się na takie rozwiązanie?

Nasza decyzja o przeprowadzeniu emisji z zachowaniem prawa poboru była strategicznym działaniem. Emisja jest skierowana do obecnych akcjonariuszy i każdy z nich jest uprawniony do złożenia zapisu podstawowego i dodatkowego w cenie jednostkowej 0,22 zł za jedną akcje. Uważamy, że jest to atrakcyjna oferta dla akcjonariuszy. Mamy konkretne plany rozwojowe firmy, dlatego chcemy zachęcić naszych akcjonariuszy do prawa poboru.

Czy skorzysta Pan z przysługujących Panu praw poboru i tym samym weźmie udział w ofercie?

Tak, ja również zamierzam skorzystać z prawa poboru.

Kiedy akcje nowej emisji pojawią się na giełdzie?

Zapisy rozpoczęły się 26 stycznia i potrwają do 12 lutego. Będziemy wszystko robić, żeby akcje zostały wprowadzone do obrotu jak najszybciej, natomiast procedur nie da się pominąć, więc realnym terminem jest czerwiec 2021.

Z jakim projektem Softblue wiąże Pan największe nadzieje na zwiększenie wartości spółki?

Najważniejszym projektem jest IoT, które umożliwi gromadzenie danych z infrastruktury. Wiemy, że internet rzeczy będzie rozwijany na całym świecie. Mamy za sobą kilka pierwszych wdrożeń, gdzie nasze urządzenia dokonują już pomiarów. Wierzymy, że w kontekście ekologii takie projekty będą przyszłością.

W SoftBlue jest szereg obszarów, które są stabilne. Obecnie skupiamy się na produktach oferowanych przez EasyCall, aby je unowocześnić i wprowadzić do nich element innowacji. Na pewno ważną dla nas kwestią jest również oprogramowanie dla sektora publicznego, które cały czas rozwijamy. Jednak to branża IoT jest przyszłością SoftBlue, która przyniesie spółce największy przychody.

Zobacz także: Publiczna emisja akcji SoftBlue – czat z prezesem zarządu, Michałem Kierulem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.