Kredyt Inkaso SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Kredyt Inkaso SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2011 16.11.2011 2.61% 07.12.2011 0.32 zł
2010 13.07.2010 1.87% 08.10.2010 0.25 zł
2009 03.09.2009 0.69% 22.09.2009 0.09 zł
2008 18.07.2008 1.18% 06.08.2008 0.16 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW