Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Biopaliwa w Polsce: Kierowcy zatankują zgodnie z unijnymi celami neutralności emisyjnej od nowego roku

W kontekście ambitnych celów dotyczących osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, Unia Europejska wprowadza regulacje sprzyjające rozwojowi biopaliw jako istotnego elementu dekarbonizacji sektora transportowego. Polska, głównie poprzez grupę Orlen, w skład której wchodzi PGNiG, aktywnie reaguje na te wyzwania, angażując się w inwestycje związane z produkcją i dystrybucją biopaliw.


Unijne cele a biopaliwa

W marcu br. Rada Europejska zdecydowała o obowiązkowym spadku emisji CO2 dla nowych samochodów o 100 proc. do 2035 roku. Cele redukcyjne wynoszą 55 proc. dla aut osobowych i 50 proc. dla dostawczych do 2030 roku. Te założenia wymagają skoncentrowanych działań w obszarze transportu, a biopaliwa stają się kluczowym instrumentem w realizacji tych celów.

Biopaliwa, w tym bio-LNG i bio-CNG, stanowią rozwiązanie pomostowe w drodze do pełnej elektryfikacji transportu. Z uwagi na istniejącą infrastrukturę i zróżnicowane potrzeby transportowe, biopaliwa są postrzegane jako skuteczne narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie przejściowym.
Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój biopaliw poprzez różne instrumenty regulacyjne i finansowe. Jednym z przykładów jest Dyrektywa RED II, która określa cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportowym. Dodatkowo, wprowadza ona kryteria zrównoważonej produkcji biopaliw, mające na celu minimalizację wpływu na środowisko naturalne.

Ograniczenia i dylematy

Jednakże, unijne regulacje stawiają również pewne wyzwania przed producentami biopaliw. Coraz większe naciski kładzie się na ograniczenie stosowania biopaliw pochodzących z upraw rolnych na rzecz biopaliw zaawansowanych, takich jak te produkowane z odpadów biomasy czy pozostałości rolnych i leśnych. To dylemat, który wymaga równowagi między dostarczaniem alternatyw dla paliw kopalnych a ochroną zasobów naturalnych.

Zobacz także: Konflikt w Izraelu może wstrząsnąć rynkami naftowymi. „Rosja fetowała przywódcę Hamasu w Moskwie”

Polska wprowadza zmiany

W kontekście unijnych regulacji, Polska, poprzez grupę Orlen i jej spółkę PGNiG, wykazuje się aktywnym zaangażowaniem w rozwoju rynku biopaliw. 

W listopadzie br. PGNiG Obrót Detaliczny, będące częścią grupy Orlen, ogłosiło uruchomienie dwóch nowych stacji tankowania w Koszalinie i Zielonej Górze. To kroki w kierunku rozwijania infrastruktury gazomobilności, a co ważniejsze, obie stacje są przystosowane do tankowania biopaliw, w tym bio-LNG i bio-CNG. Nowe obiekty tego typu będą powstawać coraz szybciej.

Zakłada to strategia ORLEN2030, która jest już aktywnie realizowana również w obszarze produkcyjnym. Chodzi o budowę tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie o mocy 200 tys. ton rocznie. Inwestycja będzie kosztować 850 mln zł i da 100 miejsc pracy, a będzie gotowa już w 2026 r. Orlen Południe, spółka realizująca ten projekt, rozważa również budowę w Kętrzynie nowej instalacji do produkcji biodiesla. W ten sposób wyprodukowany olej rzepakowy byłby na miejscu wykorzystywany do jego produkcji. 

Wcześniej, bo już w 2024 r. w Jedliczu powstanie instalacja do produkcji bioetanolu. Roczne zapotrzebowanie instalacji na słomę szacowane jest na ok. 150 tys. ton. Koncern rozwija w tym obszarze również rafinerię w Trzebini, a jej zdolności produkcyjne wynoszą obecnie do 275 tys. ton.

Co z tego wynika?

Zmiany w sektorze transportowym zachodzą na naszych oczach. Od nowego roku Polska wkroczy w nową erę ekologicznej mobilności, wprowadzając na wszystkich stacjach paliw benzynę E10, która zastąpi popularną "95-tkę" (E5). To znaczące wydarzenie wynika bezpośrednio z regulacji Unii Europejskiej, która zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia celu, w ramach którego 14% paliw zużywanych w transporcie ma być pochodzenia odnawialnego.

Unijne regulacje dotyczące biopaliw stanowią katalizator dla transformacji sektora transportowego w Polsce i Europie. Polska, widząc w biopaliwach szansę na zrównoważony rozwój, aktywnie podejmuje działania, tworząc infrastrukturę wspierającą rozwój biopaliw oraz wdrażając innowacyjne technologie. Grupa Orlen i będące jej częścią PGNiG chcą dostosowywać się do tej transformacji, wyznaczając kierunek dla całej branży paliwowej w kraju. 

Zobacz także: Rewolucja na polskich stacjach paliw: kierowca kupi z dystrybutora paliwo odnawialne

Tagi

udostępnij: