Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Globalny popyt na węgiel osiągnął nowy rekord w 2022 roku

Globalny popyt na węgiel osiągnął nowy rekord w 2022 roku i zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), w tym roku utrzyma się na zbliżonym poziomie. Organizacja przypuszcza, że spadające zużycie surowca w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych w latach 2023 zostanie zrównoważone przez rosnący popyt w Azji. 


Rekordowy rok 2022

Zgodnie z najnowszym raportem, w 2022 roku globalna konsumpcja węgla wzrosła o 3,3%, osiągając nowy rekordowy poziom 8,3 miliarda ton.

W Unii Europejskiej minimalny wzrost popytu na węgiel w 2022 roku był związany głównie z produkcją energii elektrycznej, która została niemal zrównoważona przez niższe zużycie w przemyśle. Jednak prognozy na kolejne lata wydają się bardziej optymistyczne. Oczekuje się sporego spadku udziału węgla, który skompensuje rosnąca moc z OZE i energii jądrowej.

W Stanach Zjednoczonych również odnotowuje się spadek popytu na węgiel, na co mają wpłynąć niższe ceny gazu.

Ceny uprawnień CO2 są rekordowe i będą rosły. To wyzwanie dla polskich firm

Prognozy na rok 2023

Zgodnie z prognozami IEA, rekordowe wyniki z 2022 roku utrzymają się także w tym roku. Choć w Europie i Stanach Zjednoczonych następują spadki, silny wzrost w Azji podtrzyma wysokie zapotrzebowanie.

Oczekuje się, że Chiny, Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej będą łącznie odpowiadać ¾ globalnego zużycia węgla w 2023 roku.

W pierwszej połowie roku popyt na węgiel spadł szybciej niż oczekiwano, w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, odpowiednio o 24% i 16%. Jednak wzrost popytu w Chinach i Indiach o ponad 5% w tej samej okresie skutecznie zrekompensował spadki w innych rejonach.

Przesunięcie popytu na węgiel w kierunku Azji nadal się pogłębia. W 2021 roku Chiny i Indie już odpowiadały za dwie trzecie światowego zużycia, co oznacza, że łącznie zużywały dwa razy więcej węgla niż cała reszta świata.

Spółki z GPW a cele klimatyczne. Obecne strategie nie spełniają wytycznych Porozumienia paryskiego

Co z zieloną transformacją w Chinach?


W 2020 roku, na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Xi Jinping podkreślił plany dotyczące redukcji produkcji energii elektrycznej z węgla w latach 2026-2030. To konkretna deklaracja, która zdawała się dawać jasny sygnał o zobowiązaniach Chin w kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednak decyzja o budowie kolejnych elektrowni węglowych i rosnące zużycie węgla w Chinach nasunęły pytania dotyczące spójności z wcześniej ogłoszonymi zobowiązaniami.


W 2020 roku, kiedy prezydent Xi Jinping wygłosił swoje wystąpienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podkreślając plany dotyczące redukcji produkcji energii elektrycznej z węgla w latach 2026-2030. Wydawało się, że Chińska Republika Ludowa składa konkretny i zdecydowany sygnał w sprawie swoich zobowiązań w dziedzinie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Niemniej jednak, ostatnia decyzja o budowie kolejnych elektrowni węglowych oraz rosnące zużycie węgla w kraju, wzbudziły istotne pytania dotyczące spójności tych działań z wcześniej ogłoszonymi celami.

W odpowiedzi na te wątpliwości, Chiny kładą coraz większy nacisk na rozwijanie odnawialnych źródeł energii (OZE), co stanowi kluczowy element ich strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Warto podkreślić, że Chiny są aktywnym uczestnikiem międzynarodowej rywalizacji o liderowanie w sektorze OZE, inwestując konsekwentnie w technologie zielonej energetyki. Obecnie już jedna trzecia ogólnej chińskiej produkcji energii pochodzi z odnawialnych źródeł.

Co z tego wynika?

Globalny popyt na węgiel pozostaje na wysokim poziomie, a zielona transformacja w Chinach jest procesem skomplikowanym i pełnym wyzwań. Warto śledzić, czy Państwo Środka będzie w stanie pogodzić rosnące zapotrzebowanie na energię z redukcją emisji i konsekwentnym rozwojem zielonych technologii.

Jak dotąd chiński import w pierwszej połowie tego roku niemal się podwoił, a globalny handel węglem prognozowany jest na wzrost o ponad 7%, przewyższając ogólny wzrost popytu. Tak dynamiczne zmiany na rynku węgla kładą wyzwanie przed krajami dążącymi do zielonej transformacji i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zielony Ład zagrożony przez Czerwony Ład. Chiny ograniczą eksport metali kluczowych dla zielonej transformacji Europy

udostępnij: