Relacja z czatu Dawidem Jakubowiczem, prezesem zarządu CIECH: Sytuacja finansowa po wynikach, dywidenda i perspektywy rozwoju
Obrazek użytkownika Czaty
12 wrz 2019, 13:39

"Innowacyjność ma być jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych CIECH" - relacja z czatu z Dawidem Jakubowiczem prezesem zarządu CIECH

W środę, 11 września 2019 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy CIECH, Dawidem Jakubowiczem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I półrocze 2019 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o realizację strategii, innowacyjne plany spółki, produkcję w Rumunii oraz zakład sody w Niemczech. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 inwestorów, a prezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

 
Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z prezesem zarządu Grupy CIECH, Dawidem Jakubowiczem. Będziemy rozmawiać o postępach w realizacji strategii i wynikach finansowych.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 11 września 2019 r. o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy może Pan wyjaśnić skąd ten odpis dotyczący zakładu w Rumunii?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Dzień dobry, odpowiadając na pytanie, zgodnie ze standardami rachunkowości MSR musieliśmy dokonać testu na utratę wartości, przejrzeć aktywa i ocenić ich zdolność do generowania w przyszłości przepływów pieniężnych. Są dwa scenariusze rozmów z naszym dostawcą pary: albo się porozumiemy, albo nie. Obu scenariuszom przypisaliśmy po 50 proc. prawdopodobieństwa. Jeśli osiągniemy porozumienie, to ten odpis w trzecim kwartale zostanie rozwiązany, jeśli nie, to będziemy musieli dołożyć do rezerw drugie 37 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Kurs akcji CIECH wrócił do poziomów sprzed ponad 5 lat i nie osładzają tego nawet wypłacone przez te lata dywidendy. Jaki jest plan, aby ten negatywny trend się odwrócił?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Nie komentujemy i nie chcemy się odnosić do notowań giełdowych. Koncentrujemy na realizacji strategii na lata 2019-2021.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

Na jakim poziomie jest tegoroczna znormalizowana EBITDA za zaraportowane półrocze i w jaki sposób Zarząd zamierza sprawić, że za trochę ponad rok będzie to rocznie ponad 900 mln zł?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

EBITDA znormalizowana za pierwsze półrocze wyniosła 335 mln zł. Natomiast odnośnie ścieżki dojścia do poziomu przynajmniej 900 mln zł w 2021, czyli za ponad dwa lata, są trzy główne motory wzrostu : realizowane i uruchamiane inwestycje rozwojowe – wejście na rynek sody oczyszczonej, uruchomienie produkcji w nowej warzelni soli w Niemczech czy intensywny rozwój produktów w biznesie agro i wzrost udziału sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. Inwestycje rozwojowe powinny przynieść ok. 60 proc. planowanego wzrostu znormalizowanego wyniku EBITDA uzyskanego pomiędzy 2018 a 2021 rokiem. Drugim filarem odpowiedzialnym za zwiększenie rentowności grupy będzie udoskonalenie procesu produkcji i usprawnienie energetyki – kluczowego elementu dla wydajności biznesu sodowego. Natomiast trzecim czynnikiem jest wzrost organiczny i umacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej i soli, wsparte inicjatywami z obszaru innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Ciechu w długim terminie.

Obrazek użytkownika Anonim
Leon Zawadzki

Jaki jest potencjał do wzrostu marż w Waszych kluczowych biznesach?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych marż w naszym podstawowym segmencie sodowym - w 2Q2019 odnotowaliśmy marże EBITDA (z) na poziomie ponad 25 proc. – oraz w krzemianach i szkle, gdzie marże również przekroczyły 20% EBITDA (z). Patrząc na poprawiającą się nadal koniunkturę na rynku sodowym oraz spodziewane efekty oddanej niedawno do użytku instalacji do produkcji sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej (charakteryzującej się najwyższą marżą na rynku), patrzymy na ten wskaźnik w biznesie sodowym optymistycznie w perspektywie najbliższych kwartałów. Wyzwaniem pozostają dla nas marże w segmencie organicznym, ale konsekwentnie pracujemy nad ich podniesieniem poprzez rozwój naszego portfolio o produkty specjalistyczne.

Obrazek użytkownika Anonim
Lech Woźniak

W strategii dużo mówicie o innowacyjności – gdzie w Waszym biznesie widzicie pole do tego, by być bardziej innowacyjnymi?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Innowacyjność ma być jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych CIECH. Jej wzrost ma pobudzić przede wszystkim działanie w formule open innovation – czyli współpracy z ośrodkami akademickimi czy innymi zewnętrznymi podmiotami, szukaniu inspiracji poza naszą grupą. Stawiamy na wymianę myśli, doświadczeń i współdziałanie. Opieramy się na dwóch głównych kierunkach – zwiększaniu konkurencyjności istniejących biznesów i poszukiwanie nowych obszarów działalności. Pracujemy zarówno z uczelniami, jak również angażujemy się kapitałowo w spółki technologiczne, którym pomagamy w komercjalizacji ich rozwiązań i „rozwinięciu skrzydeł”. Takim przykładem są spółki, w które zaangażowaliśmy się kapitałowo – jedna z nich pracuje nad innowacyjną substancją biobójczą, drugi prowadzi działania w zakresie inżynierii materiałowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w związku z poprawiającą się koniunkturą w biznesie sodowym, planujcie maksymalnie ją wykorzystać, np. poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Realizujemy obecnie ważną inwestycję w obszarze sody kalcynowanej - nowa instalacja DCB w Inowrocławiu pozwoli nam na zwiększenie produkcji (o ok. 50 tys. ton rocznie) ale wpłynie też na efektywność samego procesu produkcji.
Ponadto nieustannie pracujemy nad poprawą efektywności wszystkich naszych instalacji sodowych, celem maksymalizacji możliwości wykorzystania naszych mocy produkcyjnych. Proszę również pamiętać, że zaledwie kilka lat temu rozbudowaliśmy nasze moce w Inowrocławiu o 200 tysięcy ton w ramach programu inwestycyjnego SODA+200.
Rynek sodowy to także soda oczyszczona, z którą wiążemy duże nadzieje. W czerwcu uruchomiliśmy nową linię w Niemczech, z której docelowo będziemy oferować sodę najwyższej jakości, do zastosowań farmaceutycznych i medycznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Skąd tak duży spadek (-80%) zysku netto w porównaniu do analogicznego kwartału 2018 rokuu?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Jest to głównie efekt zdarzeń jednorazowych o niegotówkowym charakterze. Przede wszystkim chodzi o odpis na utratę środków trwałych w spółce rumuńskiej na kwotę 37 mln zł, w związku z sytuacją związaną z wypowiedzeniem umowy na dostawy pary technologicznej przez CET Govora, kolejnym czynnikiem jest zawiązanie rezerwy na długoterminowy program motywacyjny w kwocie ok. 10 mln zł. Dodatkowo na spadek zysku netto wpłynął mniejszy, niż w 2018, bonus związany z tzw. unikniętych opłat za korzystanie z sieci (-19 mln zł) w przypadku CIECH Soda Deutschland.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Jak wygląda sytuacja w Rumunii? Czego możemy się spodziewać?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

W związku z wypowiedzeniem umowy na dostawy pary technologicznej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji w Rumunii. Nowa, proponowana cena pary (wyższa o 135 proc. vs rok 2018) przez jedynego dostępnego dostawcę - CET - nie pozwala na prowadzenie rentownej działalności. Jesteśmy gotowi do rozmów, ale mamy wyznaczone granice, określone kryteriami biznesowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Pozdrawiam, dobra robota :)

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

dziękuję :)

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda status inwestycji w zakładzie w Niemczech w rozbudowe produkcji sody oczyszczonej?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

W czerwcu uruchomiliśmy nową linię produkcyjną. Aktualnie trwa faza rozruchu i stabilizacji produkcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Janusz

Dzień dobry, czy może Pan przedstawić obecny outlook na kontraktację cen sody na rok 2020, czy oczekują Państwo podwyżek cen w obliczu solidnego makro? Dziękuję uprzejmie.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Podobnie jak inni uczestnicy rynku spodziewamy się wzrostu cen sody kalcynowanej w przyszłym roku, jest to również zbieżne z niezależnymi prognozami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy moze Pan podac informacje o ile wzrosly rok do roku procenotow koszty w zwiazku z podwyzka cen energii? Czy te koszty moga jeszcze rosnac?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Nie udzielamy szczegółowych informacji na temat poszczególnych pozycji kosztów, natomiast chciałbym podkreślić, że większość zużywanej energii elektrycznej produkujemy we własnych elektrociepłowniach, w kogeneracji. Nadwyżki energii produkowanej w Niemczech sprzedajemy do sieci.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka robi coś, aby ograniczyć negatywny wpływ wyższych kosztów emisji CO2 na wynik?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Bardzo aktywnie zarządzamy tą sytuacją w naszej Grupie. Realizujemy m.in. program mający na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej procesów produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Posiadamy też politykę zabezpieczeń w Grupie oraz tzw. naturalny hedging (w Niemczech), dzięki którym w znaczącym stopniu unikamy skutków gwałtownych wahań cen na rynku pozwoleń do emisji CO2. Naturalny hedging oznacza, że w Niemczech CIECH jednocześnie kupuje gaz i certyfikaty CO2 oraz sprzedaje energię elektryczną do sieci.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zysk netto akcjonariuszy j.d. okazał się dużo niższy niż oczekiwania analityków - z czego to wynika??

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Odpowiadałem na to pytanie - wynika to głównie z jednorazowych zdarzeń o charakterze niegotówkowym. Proszę zwrócić uwagę, że na poziomie znormalizowanego wyniku EBITDA byliśmy zgodni z oczekiwaniami analityków.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor222

W poprzedniej strategii wskazany był segment agro jako ważny element budowy wartości spółki. Tymczasem w Polsce rynek ŚOR spada co nie jest chyba dobrą wiadomośćią dla tak dużego producenta

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Biznes agro jest dla nas nadal bardzo ważnym obszarem rozwoju. Jesteśmy największym polskim producentem środków ochrony roślin, ale podjęliśmy szereg działań zmierzających do tego, żeby uniezależnić się od warunków pogodowych w Polsce, które w ostatnich latach zaburzały sytuację. Dlatego prowadzimy cały czas ekspansję na nowe rynki, a w zeszłym roku przejęliśmy hiszpański Proplan – dzięki integracji z tą spółką, weszliśmy na nowe rynki zbytu i przejęliśmy atrakcyjne produkty oraz prawa do substancji aktywnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

I druga kwestia: jeśli pozytywny wpływ na wynik ostatniego kwartału miał słaby złoty, to znaczy, że nie stosujecie państwo hedgingu w dzialałności i w przypadku umocnienia złotego efekt będzie odwrotny??

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Istotna część przychodów i kosztów Grupy jest generowana w walutach obcych. Zmiany kursów walutowych mają wpływ na jej wyniki finansowe. Natomiast stosujemy politykę zabezpieczeń wobec głównych walut, CO2, surowców. Zgodnie z nią nie zabezpieczamy 100 proc. ekspozycji na dane czynniki. W związku z tym, w pewnym stopniu odczuwamy zmiany cen walut czy surowców.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Podaliście Państwo informację o pozyskaniu finansowania na kwotę 500 mln zł. Co to za finansowanie i na jakich warunkach, czy to finansowanie dłużne?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Informowaliśmy o tym w raportach bieżących. Jest to finansowanie dłużne w postaci kredytów odnawialnych. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/2019... (link is external).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Na poprzednim czacie była mowa o złożeniu skargi do WSA na decyzję US dot. opodatkowania aportu do spółki zależnej Ciech. Czy ta sprawa się już zakończyła? Proszę o informacje

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Sprawa się nie zakończyła, w najbliższym czasie spodziewamy się rozprawy przed WSA.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Dziękuję za udział w czacie. Zachęcam do zapoznania się z materiałami na stronie ri.ciechgroup.com.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.