Debiut Shoper - analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
23 cze 2021, 08:05

Debiut Shoper - analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Rozpoczęła się oferta publiczna akcji spółki Shoper - właściciela najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS. Spółka nie planuje przeprowadzać emisji. Inwestorom zostaną zaoferowane istniejące akcje o łączniej wartości do 363 mln zł. Oto co warto wiedzieć o tym IPO.

Zobacz także: 6 trendów i tendencji w e-commerce, które warto poznać przed debiutem Shoper

Model biznesowy spółki Shoper

Shoper jest liderem na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS (Software as a Service). Platforma, którą oferuje, umożliwia przedsiębiorcom szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego i pomaga w prowadzeniu sprzedaży on-line. Usługi oferowane są w modelu abonamentowym oraz pay-as-you-grow (PAYG).

Spółka działa na rynku od 2005 roku. Po 2010 r. przeszła na model subskrypcyjny. Było to jedno z pierwszych rozwiązań tego typu w Polsce i pozwoliło Shoperowi na ustabilizowanie comiesięcznych wpływów. Wysokość opłat często jest skorelowana z liczbą zamówień u klienta (model pay-as-you-grow) lub wielkością obrotów. Dzięki temu Shoper rośnie wraz z jego klientami.

Shoper umożliwia klientom szybkie uruchomienie sprzedaży w internecie, ale nie poprzestaje na ustawieniu sklepu i umożliwieniu handlu. Świadczy dodatkowe usługi, które można dokupić do abonamentu. Wspiera chociażby integrację z kanałami płatności, wysyłkę towaru przez łączenie z brokerami paczek i dostawcami usług logistycznych. Pomaga zintegrować usługi fakturowania itp.
 

Shoper usługi


Dodatkowe aplikacje sprawiają, że klient, którego obroty wzrastają i dotychczasowe rozwiązania stają się dla niego niewystarczające, otrzymuje wsparcie od Shopera i sam nie musi integrować systemów od różnych dostawców. Dla Shopera jest to dodatkowe źródło przychodów bez nadmiernych kosztów marketingowych – wyższa marża.

Ponadto, z punktu widzenia klienta, niektóre rozwiązania mogą okazać się tańsze przy współpracy z Shoperem, niż gdyby miał to robić samodzielnie. Na przykład wielkość Shopera pozwala wynegocjować niższe stawki od pośredników płatności i usług logistycznych. To wszystko wpływa na zwiększenie lojalności klientów.

„Kompleksowość to jeden z kluczowych czynników, które przełożyły się na nasz wzrost, w szczególności w ostatnich latach” - mówi prezes Shoper Marcin Kuśmierz.

Lider rozwiązań komercyjnych

Shoper obsługuje obecnie ponad 20 tys. klientów (merchantów) z różnych branż. Jego udział w rynku, pod względem liczby klientów, szacowany jest na ok. 45% (a jeśli doliczymy obsługę klientów przez jego partnerów, to udział wyniesie łącznie 57%).
 

Rynek SaaS w Polsce


Jednak nie oznacza to, że Shoper obsługuje połowę sklepów on-line w Polsce. Bowiem klienci mają też do wyboru inne sposoby dostarczania technologii, niż tylko SaaS. Mogą bazować na rozwiązaniach własnych oraz open-source (bezpłatnych w podstawowej formie), takich jak popularny PrestaShop. W całym rynku Shoper ma więc udział w wysokości ok. 27%, co i tak stawia go w czołówce wybieranych rozwiązań przez merchantów.
 

Rynek SaaS i Open Source w Polsce

Zobacz także: Debiuty spółek z e-commerce zdominowały GPW. Czym się różnią, ile dały zarobić i jakie spółki z sektora planują IPO

Czynniki ryzyka

Zawsze warto spojrzeć do działu „czynniki ryzyka” w prospekcie emisyjnym. Mówi on wiele nie tylko o zagrożeniach, ale i o samym biznesie debiutującej spółki.

Jednym z kluczowych czynników ryzyka dla Shopera jest zaprzestanie współpracy z głównymi partnerami spółki lub niemożność nawiązania współpracy z zewnętrznymi dostawcami. Shoper bowiem opiera część usług na współpracy z renomowanymi partnerami biznesowymi i technologicznymi. Dostarczają oni, we współpracy z Shoperem, użytkownikom sklepów internetowych rozwiązania technologiczne umożliwiające oferowanie m.in. usług reklamowych i marketingowych, usług związanych z obsługą płatności internetowych oraz usług logistycznych. Są to zwykle duże podmioty takie jak Allegro, Blue Media, Facebook oraz Google.

„Podmioty te Spółka uznaje za swoich kluczowych partnerów biznesowych. Współpraca z Blue Media, Facebook oraz Google jest istotna dla Spółki ze względów komercyjnych. Natomiast współpraca z Allegro jest uważana za istotną ze względu na integrację z platforma handlową, z której korzystają użytkownicy platformy Shoper. Współpraca z partnerami biznesowymi i technologicznymi pozwala Emitentowi na oferowanie usług dodatkowych i uzyskiwanie dzięki nim większych przychodów” - wyjaśniono w prospekcie emisyjnym.

Tak więc zaprzestanie współpracy z głównymi partnerami wpłynęłoby znacząco na przychody Shopera.

„Istotność powyższego czynnika ryzyka, Spółka ocenia jako wysoką, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Spółki byłaby znacząca. Materializacja ryzyka może mieć wpływ na spadek przychodów i rentowności Spółki. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako średnie” - napisano dalej.

Innymi czynnikami ryzyka, które spółka uważa za istotne ze względu na znaczące możliwe negatywne konsekwencje ich spełnienia, są ryzyko ataku typu DDoS lub innego naruszenia bezpieczeństwa oraz ryzyko wycieku danych z systemów. Także inne przyczyny powodujące przerwy lub nieprawidłowe działanie platformy mogą mieć negatywny wpływ na przychody i reputację spółki.

W prospekcie jest też podane ryzyko dotyczące nie otrzymania dywidendy przez akcjonariuszy. O tym więcej w dalszej części artykułu.

Jednym z często pojawiających się czynników ryzyka w spółkach technologicznych jest uzależnienie większości przychodów od wąskiej grupy klientów. Akurat w przypadku Shoper ono nie występuje. Dziesięciu największych klientów odpowiada tylko za 4% przychodów. Nie ma też wyraźnie dominującej branży, w której działają klienci spółki. Zmniejsza to więc ekspozycję na ryzyko kiepskiej koniunktury w którejś z gałęzi e-commerce.
 

Typy produktów Shoper

Szanse na wzrost

Jeśli zaś chodzi o szanse na rozwój, to Shoperowi sprzyja oczywiście rosnąca wartość sprzedaży detalicznej i coraz większy udział kanału on-line w niej. Czynniki związane z pandemią przyspieszyły ten trend. Szacuje się, że do 2026 r. wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet będzie rosła w średnim tempie 11,8% rocznie.
 

Udział sklepów internetowych w sprzedaży detalicznej


Wartość zakupów on-line w kraju będzie więc wzrastać i tym samym domykać lukę w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Jako kraj mamy sporo do nadrobienia. Nie tylko wartość zamówień jest mniejsza, ale też sam udział kupujących w sklepach internetowych. Dobrze to pokazuje poniższe zestawienie:
 

Udział kupujących w sklepach internetowych


Drugim czynnikiem - oprócz wzrostu liczby konsumentów wybierających zakupy on-line - jest wzrost wartości ich koszyka. Wynika to z faktu docenienia przez klientów oczywistych zalet zakupów on-line, ale też po prostu ze wzrostu dochodu rozporządzanego. Zaś wzrost obrotów klientów (sprzedawców) Shopera przekłada się także na jego wyższe przychody. Przewidywane jest utrzymanie wzrostu wartości koszyka na poziomie 8,1% w skali roku do 2026 r.
 

Zakupy na kupującego


Trzecim czynnikiem wzrostu jest rosnąca popularność rozwiązań w modelu SaaS kosztem open-source. Wynika to przede wszystkim z docenienia prostoty usług abonamentowych i w dłuższym terminie niższych kosztów. Mimo, że oprogramowanie open-source jest darmowe, to wymaga wdrożenia, pilnowania aktualizacji, rozbudowy i dostosowania do indywidualnych potrzeb samodzielnie przez klienta.

Dlatego też rośnie zainteresowanie SaaS. W 2017 r. SaaS był wybierany przez zaledwie 38% sklepów. Obecnie jest to już 42%. Tendencja ta może się utrzymać, ponieważ w krajach o znacznie większej penetracji rynku e-commerce, to właśnie SaaS jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Tak też może być więc i w Polsce za kilka lat.
 

SaaS vs open source


W tym miejscu warto wspomnieć też o tym jak wygląda pozycja podobnych spółek za granicą. Shopify, spółka oferująca rozwiązania dla e-commerce także w formule SaaS, jest obecnie drugą platformą po Amazon w USA. Jej wartość na giełdzie podwoiła się od stycznia 2020 r. Z kolei zeszłoroczny debiutant - start-up BigCommerce - cieszył się znacznym zainteresowaniem wśród inwestorów, a cena akcji wzrosła o ponad 100% w stosunku do zaproponowanej w IPO, mimo że spółka nie generuje jeszcze zysków. Wycena BigCommerce to obecnie 4,5 mld USD, a Shopify – 193 mld USD.

Plany ekspansji i rozwoju

Shoper planuje dalej umacniać się w omnichannel i dodawać nowe usługi na platformie. Zamierza zwiększać też odsetek klientów w modelu płatności pay-as-you-grow z 50% obecnie (pozostali w modelu abonamentowym) do ponad 80% w 2026 r. Do 2026 r. zamierza też zwiększyć liczbę aktywnych sprzedawców (klientów) do 50 tys. z obecnej liczby 20,6 tys.

Do rozwoju organicznego zamierza też dołączyć rozwój poprzez akwizycje. Już teraz spółka ma za sobą przejęcie podmiotu ErpBox, czyli rozwiązanie SaaS umożliwiające integrację sklepu internetowego z dodatkowymi usługami. Shoper zakłada, że liczba klientów (sprzedawców) korzystających z ErpBox w 2026 r. osiągnie 7 tys.

Niestety zarząd nie podaje, co mogłoby być celem następnych przejęć. Jedynie uogólnia trzy cele akwizycyjne: akwizycje bezpośrednich konkurentów, które pozwolą rozszerzyć skokowo bazę klientów, firmy technologiczne i spółki umożliwiające rozszerzenie oferty produktowej.

Rozważana jest też ekspansja za granicę. Specyfikacja e-comerce sprawia, że wyjście poza dany kraj nie jest takie proste jak w przypadku innych produktów cyfrowych. Każdy region ma specyficzne rozwiązania płatnicze, logistyczne i wiele innych, do których trzeba dostosować produkt i ofertę. Shoper rozważa wyjście na rynki, które są słabiej rozwinięte pod względem penetracji usług SaaS np. rynki Rumunii i Ukrainy, ale są to tylko rozważane propozycje i żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

„Żadnych decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Uważamy, że nasza platforma jest na tyle dojrzała i konkurencyjna, więc jakbyśmy mieli wejść na zagraniczny rynek to od razu będziemy walczyć o pozycję lidera” - mówi Marcin Kuśmierz.

Polityka dywidendowa

Shoper jest spółką rentowną. W przeszłości wypłacał dywidendę. Z zysków w latach 2018-2020 spółka wypłaciła maksymalnie możliwą do wypłaty dywidendę (tj. po odliczeniu 8% obowiązkowego odpisu zysku na kapitał zapasowy). Za 2018 r. było to 3,6 mln zł; za 2019 r. 4,4 mln zł; za zeszły rok: 12,6 mln zł.

Jednak, niemal cała wypłacona dywidenda za lata 2019 i 2020 trafiła do posiadaczy akcji serii D, które są uprzywilejowane co do dywidendy – jest to element rozliczenia, substytut długu bankowego lub innej formy lewarowania. Za 2019 r była to kwota 4,37 mln zł, a za 2020 r. - kwota 12,46 mln zł.

„Akcje serii D są uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że uprawniają do dywidendy przewyższającej 5 000 razy dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.” - podano w prospekcie.

Powyższe uprawnienie wygaśnie, jak kwota wypłaconej dywidendy po 15 kwietnia tego roku osiągnie 32,65 mln zł.

„Zgodnie z §4 ust. 5 Statutu Spółki, akcje serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 §6 KSH z chwilą wypłacenia po dniu 15 kwietnia 2021 r. akcjonariuszom uprzywilejowanym z tych akcji dywidendy w kwocie 32 650 000 PLN.” - czytamy dalej.

„Intencją Spółki i akcjonariuszy posiadających akcje serii D jest dokonanie jak najszybszej wypłaty ww. kwoty dywidendy powodującej umorzenie akcji serii D. W konsekwencji, w przypadku gdy Spółka będzie wypracowywała zysk w kolejnych latach obrotowych, Zarząd (…) będzie rekomendować przeznaczenie całego zysku (...) na wypłatę dywidendy, tak aby doprowadzić do jak najszybszego umorzenia akcji serii D” - napisano także.

Z powyższego faktu wynika, że wypłata zysków wygenerowanych w 2021 r. i dalszych latach, owszem, może nastąpić, ale zdecydowana większość gotówki nie będzie trafiać do akcjonariuszy, aż prawo akcji serii D nie wygaśnie.

„Intencją Spółki jest jak najszybsza wypłata na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje serii D kwot dywidendy umożliwiającej wygaśnięcie przedmiotowego uprzywilejowania. Na Datę Prospektu, ze wskazanej sumy 32.650.000 PLN, Spółka nie wypłaciła żadnej kwoty.” - podano w prospekcie emisyjnym.

Shoper nie określił więc na razie polityki dywidendowej.

Zobacz także: Shoper rozpoczyna IPO. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki

Dane finansowe Shoper

Shoper podał dane finansowe za pełne lata od 2018 r. i też dane za I kwartał 2021 r. Przychody wzrosły o 71% w stosunku do I kwartału 2020 r. Zysk z działalności operacyjnej w tym okresie wzrósł o 69%, a zysk netto – o 92%. Na koniec 2020 r. przychody wzrosły w stosunku do 2019 r. o 68%, a zysk operacyjny i netto odpowiednio o 205% i 219%.
 

Dane finansowe Shoper


Poprawia się też wynik EBITDA i marża. EBITDA osiągnęła na koniec 2020 r. poziom 19,8 mln zł, plus korekty 1,9 mln zł.
 

Dane finansowe Shoper wykesy


Shoper udostępnił też dane dotyczące liczby klientów i ich wzrostu. Przedstawione zostały one na czterech wykresach (poniżej). Warto zwrócić uwagę w szczególności na przyrost przychodów od klientów z podziałem na rok ich dołączenia do Shopera. Starsi klienci generują coraz większe przychody z roku na rok, co świadczy o niskim odsetku rezygnacji i rozwoju samych klientów (potrzebują z czasem szerszego zakresu usług)

Oferta akcji Shoper

W ofercie akcji zostaną zaoferowane tylko akcje już istniejące należące do wszystkich obecnych akcjonariuszy. Spółka nie pozyska więc środków w tym IPO. Nowi inwestorzy będą mogli objąć do 27,1% akcji.
 

Klienci Shoper


Cena maksymalna została ustalona w wysokości 47 zł za akcję. Wartość oferty wyniesie więc do. 363 mln zł. Wycena całej spółki, przy założeniu uplasowania akcji przy cenie maksymalnej, wyniesie 1,34 mld zł.
 

Struktura akcjonariatu


Obecni akcjonariusze podpisali standardowe umowy lock-up na 360 dni od debiutu. Warto o tym pamiętać, gdyż jednym z akcjonariuszy jest fundusz venture capital, który z zasady, z czasem pewnie będzie chciał wyjść z inwestycji częściowo lub całkowicie. Jeśli chodzi o inne czynniki ewentualnej podaży akcji, to w spółce prowadzone są obecnie dwa programy motywacyjne:

  • menedżerski, który ma się zakończyć za 4 lata,
  • pracowniczy – koniec za 2 lata.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych już się rozpoczęły i potrwają do 28 czerwca. W tej transzy zostanie zaoferowanych od 10% do 15% akcji oferowanych.

Spółka planuje zadebiutować na głównym rynku GPW w okolicach 9 lipca.
 

Harmonogram IPO Shoper

TerminZdarzenie
21 czerwca 2021 r.Publikacja Prospektu
21 czerwca 2021 r.Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 – 28 czerwca 2021 r.Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59)
29 czerwca 2021 r.Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
30 czerwca – 2 lipca 2021 r.Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
5 lipca 2021 r.Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty
5 lipca 2021 r.Przydział Akcji Sprzedawanych
około 9 lipca 2021 r.Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.