PZU spodziewa się wyższych odszkodowań z tytułu rosnącej śmiertelności Polaków na COVID19
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
19 lis 2020, 12:10

Pandemia koronawirusa uderzy w wyniki PZU w IV kwartale, bo rośnie śmiertelność Polaków

Od 4 tygodni PZU odnotowuje wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego. Spółka szacuje, że wpływ tego zjawiska na wyniki grupy za 2020 rok sięgnie 50-150 mln zł.

PZU podało dziś rano wyniki za III kwartał br., czyli de facto za okres styczeń – wrzesień. Wyniki wyglądają dobrze, a nawet zaskakująco dobrze jak na fakt, że trwa pandemia. PZU przyznało jednak, że będzie ona miała wpływ na wyniki za 2020 rok.

Po wynikach PZU nie widać pandemii, na razie…

Grupa PZU w III kwartale br. zwiększyła zysk netto o 1,3% r/r, do 890 mln zł. Stało się tak, mimo że składa przypisana brutto spadła o 1,1% r/r, do 5,6 mld zł. Zysk na działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.

Wyniki finansowe grupy PZU w III kwartale 2020

wyniki finansowe PZU

Źródło: PZU

Skąd tak dobry III kwartał? „Dywersyfikacja biznesu grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem. Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego. […] Struktura grupy o charakterze konglomeratu pozwala nam równoważyć negatywne zmiany popytowe w różnych liniach produktowych, nawet w tak wymagających warunkach, jak te wywołane pandemią. Ponadto, elastyczne struktury dystrybucji oraz możliwość dynamicznego dostosowania ofert w oparciu o modele cyfrowe pozwalają nam efektywnie wykorzystywać tę przewagę na poziomie generowanego zysku netto. Rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4%, co jest ponadprzeciętnym wynikiem na rynku polskim i europejskim – wyjaśniła dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Jednakże PZU w swojej prezentacji wynikowej przyznało, że pandemia będzie miała wpływ na wyniki finansowe grupy w 2020 roku, i to niemały. Od 3-4 tygodni PZU odnotowuje wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego. Spółka szacuje, że wpływ tego zjawiska na wyniki grupy za 2020 rok sięgnie 50-150 mln zł. Podany przedział wynika z „bardzo krótkiego okresu obserwacji zjawiska podwyższonej śmiertelności, dynamiki zmian w przebiegu pandemii, analizy śmiertelności populacyjnej vs. portfel PZU, analizy pod względem grup wiekowych oraz wysokości wypłacanych świadczeń” – jak tłumaczy spółka. Przyznaje też, że „docelowy poziom wyniku w roku 2020 będzie kształtowany przez następujące czynniki: dalszy przebieg pandemii, świadczenia związane ze zgonami, świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego, efekt lockdownu”.

Przypomnijmy, że PZU jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce, więc rosnąca śmiertelność będzie musiała mieć wpływ na wyniki grupy. Na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. „W minionych kwartałach koncentrowaliśmy się na umacnianiu pozycji lidera na rynku ubezpieczeń na życie. Po I półroczu osiągnęliśmy poziom 42,4% udziałów w tym segmencie, a w III kwartale zanotowaliśmy rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych, który wyniósł 476 mln zł. […] Z uwagi na rozwój pandemii sukcesywnie zwiększamy skalę zdalnych usług medycznych, co jest obecnie ważnym elementem budowy przewagi konkrecyjnej” – mówi Aleksandra Agatowska, p.o. prezesa PZU Życie.

Notowania indeksu WIG i PZU

WIG vs PZU

Zobacz także: Inwestorom koronawirus już nie straszny. Szczepionka na COVID-19 bardzo zaszkodziła gwiazdom koronahossy

PZU myśli o dywidendzie mimo pandemii

Inwestorów na pewno zaciekawi jednak fakt, że PZU mimo pandemii myśli o wypłacie dywidendy. „Obecne wskaźniki wypłacalności grupy PZU, PZU i PZU Życie pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok” – powiedziała prezes Kozłowska-Chyła. „Zgodnie z zaleceniem nadzorcy, nie wypłaciliśmy dywidendy w roku 2020. Zysk w 2019 rok został w całości przeznaczony na kapitał, co w naturalny sposób obniża ROE, przy braku istotnego wzrostu skali biznesu ze względu na pandemię. Zatrzymanie zysków doprowadziło do wzrostów wskaźników wypłacalności do poziomów niespotykanych w Europie” - dodała.

Szefowa PZU dlatego uważa, że ubezpieczyciel może się podzielić zyskiem za rok 2020, mimo pandemii. Podkreśla jednak, że dojdzie do tego, jeśli podobnie sytuację grupy PZU oceni Komisja Nadzoru Finansowego. Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę pomiędzy 50% a 100% zysku.

Dywidendy z PZU w ostatnich latach

dyw

Źródło: Strefa Inwestorów

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.