"Działalność R&D jest bardzo ważnym elementem naszych planów rozwojowych" – relacja z czatu z Grupą CIECH | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
07 wrz 2018, 09:54

"Działalność R&D jest bardzo ważnym elementem naszych planów rozwojowych" – relacja z czatu z Grupą CIECH

W czwartek, 6 września 2018 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z Dyrektorem Pionu Finansowo-Księgowego w Grupie CIECH, Mirosławem Wojtaszko. W czasie dyskusji przedstawiciel spółki odpowiadał na pytania dotyczące wyników finansowych spółki, sytuacji na rynku surowców, polityki dywidendowej, transakcji przejęcia hiszpańskiej spółki Proplan i dalszej strategii działania Grupy. W spotkaniu wzięło udział blisko 450 inwestorów. Przedstawiciel spółki odpowiedział na blisko 30 pytań. Zapraszamy do lektury całego zapisu czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Dyrektorem Pionu Finansowo-Księgowego w Grupie CIECH, Mirosławem Wojtaszko, na którym rozmawiać będziemy o aktualnej sytuacji finansowej spółki i planach dalszego rozwoju.

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 września 2018 r. o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zaczynamy czat inwestorski z Dyrektorem Pionu Finansowo-Księgowego w Grupie CIECH, Mirosławem Wojtaszko. Zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Na jakim etapie jest budowa zakładu soli w Niemczech?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Weszliśmy w fazę wykonawczą inwestycji i wszystko jest realizowane zgodnie z planem. Aktualnie przygotowujemy dokumentację, zezwolenia, załatwiamy sprawy administracyjne. Przygotowujemy się także na rozpoczęcie prac budowlanych, co powinno nastąpić na początku 2019 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy po przejęciu Proplanu planują państwo kolejną akwizycję by rozszerzyć ofertę w segmencie agro. Czy oprócz akwizycji wchodzi w grę zakładanie spółek zależnych w innych regionach Europy?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Obecnie nasze wysiłki kierujemy na skuteczną integrację biznesową Proplanu z Grupą CIECH. Jak każda firma o globalnych aspiracjach, stale analizujemy rynek i jeśli pojawią się atrakcyjne okazje – nie wykluczamy skorzystania z nich. Jeśli w tym obszarze pojawią się jakieś nowe istotne dla Spółki informacje – przekażemy je publicznie.

Obrazek użytkownika Anonim
A. T.

Jak dużą część budżetu przeznacza zarząd na R&D i czy są plany zwiększenia nakładów?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Działalność R&D jest bardzo ważnym elementem naszych planów rozwojowych. W ostatnich latach systematycznie zwiększaliśmy nakłady do poziomu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie w 2018. Prowadzimy obecnie ok. 70 projektów badawczych, głównie w biznesie Agro. Co do przyszłości nie podajemy prognoz, ale nakłady na R&D pozostaną ważnym elementem naszej strategii rozwoju.

Obrazek użytkownika Anonim
OliwiaZ

Czy w długoterminowej strategii Spółki jest bycie Spółka dywidendową?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Na tę chwilę w naszej Strategii nie mamy zdefiniowanej polityki dywidendowej. Rekomendacje Zarządu odnośnie podziału zysku oraz propozycje wypłat dywidend są każdorazowo podejmowane indywidualnie. Zarząd podejmując decyzje uwzględnia sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, oraz potrzeby inwestycyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Jaki wpływ na wynik grupy miał wzrost wartości dolara 8% w II kwartale 2018

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Generalnie mamy długą pozycję walutową, w efekcie czego osłabienie PLN i RON do EUR i USD wpływa pozytywnie na EBITDA Grupy. Roczna ekspozycja netto Grupy (przychody w walucie vs. koszty w walucie) w 2017 roku to ok. 100 mln euro i 60 mln USD. Ekspozycja ta może sie nieznacznie zmieniać w efekcie zmiany strukutry sprzedaży czy prowadzonych zakupów w danej walucie.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Dzień dobry, czy spółka planuje dywidendę albo skup akcji w tym roku?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

31 sierpnia 2018 roku wypłaciliśmy dywidendę za rok 2017. Co do dywidendy na kolejne lata odpowiedzieliśmy powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Proszę o informację czy są już efekty przeprowadzonych w spółkach grupy kontroli skarbowych

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Informacje dot. kontroli skarbowych znajdą Państwo w Sprawozdaniu Finansowym na stronie 30-31.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł z Lublina

W jakim stopniu podwyżka cen surowców obniżyła zysk spółki w II kw. ?
Jaki jest trent cen surowców w IIIkw. i jak się to przełoży na zysk spółki?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Zgodnie z tym co opisujemy w Sprawozdaniu negatywny wpływ na wyniki Grupy za Q2 r/r miały m.in. wyższe ceny surowców, szczególnie surowców energetycznych (węgiel, gaz) oraz wyższe ceny certyfikatów CO2. Dzięki podejmowanym przez nas działaniom minimalizujemy negatywny wpływ tych czynników m.in. poprzez efektywne działania zakupowane i stosowanie hedgingu. Co do perspektywy na Q3 Grupa nie publikuje/odnosi się do prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor-X

Dzień dobry
Analizując raport półroczny oraz kwartalny (Q1 2018) można zauważyć znacznie niższe przychody ze sprzedaży środków ochrony roślin w segmencie organicznym (odpowiednio 40% i 30% w porównaniu do analogicznych okresów 2017). Z czego wynika aż tak duża różnica (kwoty rzędu kilkudziesięciu mln zł)? Czy pogoda to jest jedyny czynnik? Jeśli tak, to jakie działania zamierza podjąć CIECH, aby kompensować tak ogromne wahnięcia? Jakie działania podejmuje CIECH aby poprawić te wyniki?
Dziekuję!

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że w Polsce odnotowaliśmy spadek całego rynku ŚOR. Było to spowodowane w dużym stopniu przez niesprzyjające warunki pogodowe. Z początkiem roku był to efekt długiej zimy, a następnie mieliśmy do czynienia z krótkim okresem wegetacji. Susza rolnicza jest szczególnie niekorzystna do aplikacji herbicydów. Natomiast odpowiedzią na takie zdarzenia jest prowadzony program rejestracji nowych substancji/produktów zarówno na rynku PL/UE, jak i na rynkach światowych oraz zakup spółki Proplan.

Obrazek użytkownika Anonim
Toman

Z wyników za Ii kwartął 18 wynika, ze wzrosły zobowiąznia.To ma związek z dywidendą?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Tak, kwota zobowiązania z tytułu dywidendy jest zawarta w bilansie w pozycji "krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe".

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gratuluję lepszego wyniku niż przed rokiem. Czy ten pozytywny trend może być kontynuowany w drugim półroczu?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Dziękuję. Co do prognoz, zgodnie z naszą polityką, nie wypowiadamy się.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor CIECH

I co z presją podażową z Turcji? Czy w związku z zachowaniem Liry ta sytuacja może się jakoś zmienić?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Wolumen z Turcji jest widoczny na rynku, ale wysoki popyt na sodę oraz ograniczenia w produkcji sody w Chinach powodują, że rynek go absorbuje. Co do liry trudno jest się nam wypowiedzieć - osłabienie liry powinno poprawiać opłacalność eksportu, natomiast z drugiej strony należy pamiętać o kosztach w walutach jakie ponosi spółka turecka, np. inwestycja w nowy zakład sodowy w Kazanie została sfinansowana w większości z długu denominowanego w dolarach.

Obrazek użytkownika Anonim
grzegorz

W jaki sposob chcecie sfinansowac zakup Proplanu????Brana jest pod uwage emisja akcji?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Transakcja została sfinalizowana 26 lipca. 90 proc. ceny zostało zapłacone na dzień zamknięcia transakcji z dostępnych środków Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki wpływ na działalność spółki, zwłaszcza na koszty produkcji, może mieć wzrost cen energii? Jak duży udział w kosztach ma energia?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Niestety nie możemy udostępnić takich informacji. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że Grupa dużą część zużywanej energii wytwarza we własnych elektrociepłowniach, w efekcie czego nie jesteśmy tak eksponowani na wzrost rynkowych cen energii.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak duży wpływ na wyniki mają wsponiane warunki pogodowe? Jak wiele % przychodów zależy od warunków pogodowych i na ich sprzedaż mogła mieć wpływ susza??

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Warunki pogodowe mają głównie wpływ na biznes AGRO, który wg danych finansowych za rok 2017 generuje ok. 6 proc. przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
AXAA

Dlaczego(jak pan myśli) jest taki duży spadek kursu akcji Ciech(od dywidendy prawie 25%)/Pomimo dobrych wyników
widać niechęć inwestorów do trzymania akcji spółki w portfelach

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Zgodnie z naszą polityką nie komentujemy notowań akcji CIECH.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor CIECH

Od kiedy w raportach Grupy będą też zawierane wyniki Proplanu? Wejdą już w wyniki 3q2018?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Jak Państwo wiecie zamknięcie transakcji nastąpiło z końcem lipca. W związku z czym wyniki Proplanu będą zawarte w wynikach skonsolidowanych Grupy za Q3.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor CIECH

Jak długo może potrwać biznesowa integracja z Proplanem i kiedy produkty CIECHU będą trafiały do nabywców przez kanały pozyskane wraz z Proplanem?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Ze względu na model działania spółki – light asset – oceniamy, że integracja operacyjna pójdzie sprawnie. Najważniejsze dla nas są pierwsze 3 miesiące w których m.in. chcemy: zabezpieczyć umowy z dostawcami, opracować komunikację z klientami, określić sposób raportowania wewnętrznego etc. Natomiast synergie związane z "wymianą" oferty produktowej wymagają więcej czasu.

Obrazek użytkownika Anonim
tytueusz

Czy przejęcie Proplanu jest próbą wejścia z sodą na rynki Ameryki Płd., które do tej pory były zdominowane przez producentów z USA ? zwłaszcza, ze z analiz indmin.com wynika, ze amerykańska produkcja sody będzie głownie kierowana na rynek rodzimy tj. USA?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Działalność Proplanu to biznes agro, zatem trudno dostrzec powiązania, o których Pan pisze.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wyglądają inwestycje w nowe moce produkcyjne sody oczyszczonej? Jakie postępy spółka zrobiła w tym zakresie w ostatnim półroczu?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Obecnie realizujemy inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych sody oczyszczonej w zakładach w Niemczech. Cel projektu to zwiększenie zdolności produkcyjnych o 50 tys. ton, nowy produkt chcemy głównie kierować do branży farmaceutycznej. Realizacja przebiega zgodnie z planem, zakładamy, że inwestycja zostanie ukończona w I połowie 2019 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Misiu

Kiedy kończy się kontraktacja sody na 2019?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Zakładamy, że jak co roku, kontraktacja sody zakończy się na przełomie grudnia/stycznia.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Państwa zdaniem założenia z ostatniej rekomendacji BDM (cena docelowa 64,5 zł) są realne?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Zgodnie z naszą polityką informacyjną, nie komentujemy rekomendacji ani prognoz domów maklerskich.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Na jakim etapie są kontrole podatkowe w Niemczech? Czy spółka jest w stanie oszacować, kiedy się zakończą decyzjami urzędów?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Wszelkie informacje na temat prowadzonych kontroli podatkowych w spółkach Grupy zawarte są w Sprawozdaniu Finansowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor CIECH

Napisali państwo, że wzrost sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej bardzo pozytywnie wpłynął na wyniki. Czy ten trend utrzymuje się w tym kwartale i ma szanse utrzymać się w całym półroczu? Jest tu chyba jakaś sezonowość, prawda?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Zgodnie z tym co piszemy w Sprawozdaniu, jedynym biznesem, który jest narażony na sezonowość jest biznes agro. W pozostałych obszarach nie widzimy istotnego wpływu czynników sezonowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Rozumiem, że nie możecie Państwo mówić o prognozach. Jak w takim razie wyglądają ogólne warunki i otoczenie rynkowe obecnie?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Grupa CIECH prowadzi kilka biznesów: soda, sól, agro, żywice, krzemiany i pianki. Otoczenie każdego z tych biznesów jest inne, dlatego trzeba obserwować wiele czynników.
W sodzie widać że globalny i europejski rynek jest zbilansowany, wyzwaniem pozostają koszty surowców. Ważnym elementem otoczenia jest sytuacja w Chinach. W soli obserwujemy wzrost popytu na sól do elektrolizy i stabilny wzrost rynku do uzdatniania wody. Biznes środków ochrony roślin jest jednym z najszybciej rosnących rynków globalnie na tle innych segmentów chemicznych. W żywicach rośnie popyt na produkty specjalistyczne w szybko rozwijających się branżach np. transportowej czy sanitarnej. W obszarze krzemianów szczególnie perspektywiczna jest branża związana z produkcją krzemionki strącanej wykorzystywanej np. w przemyśle oponiarskim i kosmetycznym.

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Bardzo dziękuję za uczestnictwo w czacie inwestorkim i wszystkie pytania. Zachęcam do odwiedzenia strony relacji inwestorskich www.ri.ciechgroup.com oraz lektury Raportu za pierwsze półrocze 2018.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.