Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

EBC utrzyma stopy procentowe na wyższym poziomie przez długi czas. Jest decyzja banku centralnego strefy euro

Podczas dzisiejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego pozostawiono stopy procentowe bez zmian. Jest to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.


Jeszcze podczas wrześniowego posiedzenia, EBC zaskoczył rynek i podniósł stopy procentowe o 25 pb. Była to już 10. z rzędu podwyżka w trwającym cyklu, a w ciągu ostatniego roku stopy procentowe wzrosły o 4,5 punktu procentowego. Choć ekonomiści uwzględniali jeszcze możliwe podwyżki, to nie spodziewali się takiego ruchu w ubiegłym miesiącu. Podczas posiedzenia w październiku zdecydowano już o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

„EBC musi brać (...) ryzyka stagflacyjne pod uwagę i oczekujemy, że w czwartek utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rynki swap nie spodziewają się zmian i wskazują, że kolejnym ruchem będzie najprawdopodobniej cięcie stóp około połowy 2024 r. Prezeska Christine Lagarde musi zachować ostrożność, wzrosły bowiem znacząco ryzyka dla wzrostu, lecz inflacja bazowa pozostaje uporczywie wysoka, a jej trend spadkowy wciąż jest niepewny. Jeśli Lagarde wyrazi większe obawy dotyczące kondycji gospodarki bloku, euro może pod koniec tygodnia ponownie znaleźć się pod presją sprzedażową” – wskazywali analitycy Ebury w raporcie na początku tygodnia.

Stagflacja na horyzoncie: Co to oznacza dla inwestorów i obligacji?

Wysokie stopy procentowe EBC pozostaną na długo

W ubiegłym miesiącu EBC podniosło stopy procentowe o 25 pb. Tym samym od 20 września br. stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku wynoszą kolejno: 4,50%, 4,75% oraz 4,00%. Zdaniem EBC jest to na tyle wysoki poziom stóp procentowych, który w znaczący sposób przyczyni się do szybkiego powrotu inflacji do celu, który wynosi 2%.

„Rada Prezesów dąży do zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które – przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres – istotnie przyczynią się do osiągnięcia przyjętego celu. Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, żeby podstawowe stopy procentowe EBC były na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne” - napisano w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu.

Szefowa EBC, Christine Lagarde już kilkukrotnie powtarzała, że stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie, dopóki będzie to konieczne, bez względu jakie to przyniesie skutki dla gospodarki. Po niedawnych wypowiedziach szefowej EBC ekonomiści spodziewali się, że był to ostatni ruch w górę w cyklu i teraz stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. I taką decyzję podjęto podczas dzisiejszego posiedzenia.

Jeszcze na koniec września Eurostat podał odczyt inflacji HICP w strefie euro. Wyniósł on we wrześniu 4,3% wobec 5,2% miesiąc wcześniej. Jednak pojawiają się kolejne obawy dotyczące poziomu inflacji, ze względu na trwający konflikt między Izraelem a Hamasem.

„Ataki na Izrael i potencjalny efekt domina na rynku ropy naftowej stwarzają nowe ryzyko wzrostu inflacji” – powiedział Dirk Schumacher, były ekonomista EBC, obecnie pracujący we francuskim banku Natixis. „Jednocześnie wzrosło również ryzyko pogorszenia wzrostu, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację EBC”.

Mimo zapowiedzi Christine Lagarde, że stopy procentowe zostaną utrzymane na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, pojawiają się oczywiste pytania o pierwsze obniżki. Konstantin Veit, zarządzający portfelem w amerykańskiej grupie inwestycyjnej Pimco, ocenia, że ruchy w dół mog,ą mieć miejsce dopiero w przyszłym roku i nie będzie ich zbyt wiele.

„Jeszcze miesiąc temu rynek wyceniał trzy pełne obniżki stóp procentowych przez EBC w przyszłym roku, ale teraz wycenia nieco więcej niż dwie” – powiedział Veit. „Nadal istnieje wiele zagrożeń dla inflacji i jest zbyt wcześnie, aby dokładnie określić, kiedy dokładnie rozpoczną się obniżki stóp procentowych”.

Oprocentowanie obligacji skarbowych USA przekroczyło 5% i wkrótce może dogonić rentowność obligacji Skarbu Państwa

udostępnij: