Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Tylko 60 proc. polskich firm zaczęło przygotowywać się na raportowanie ESG

Wraz z wejściem w życie unijnej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) w styczniu 2024 r. europejskie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do pełniejszego ujawniania informacji dotyczących ESG. Ta zmiana obejmie docelowo 3500 polskich firm. Tylko 60 proc. z nich rozpoczęło przygotowania do niefinansowego raportowania swojego biznesu.


Ankieta PwC dotycząca ESG

Regulacje związane z CSRD mają ogromny wpływ na strategie zarządzania przedsiębiorstwami, wymuszając na nich włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju w strukturę działalności. To jednak więcej niż tylko kolejny wymóg regulacyjny; to przyspieszenie transformacji biznesu, mające na celu stworzenie jednolitego standardu dla raportowania danych niefinansowych.

W badaniu PwC Polska, w którym uczestniczyło 73 firm, aż 62% z nich przyznało, że rozpoczęło przygotowania do raportowania niefinansowego, obejmujące określenie zakresu, analizę istotności, zbieranie danych oraz edukację pracowników i zarządu. Świadomość konieczności zmian więc istnieje, lecz ich wdrażanie to nadal wielkie wyzwanie.

Dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD, wkraczając w życie, będzie wymagała wyczerpującej analizy i dokumentacji wpływu aspektów ESG na możliwości i ryzyka biznesowe oraz finansowe. To wyzwanie, które każe szukać nie tylko sposobów raportowania, lecz także sposobów pozyskiwania wiarygodnych danych związanych z zrównoważonym rozwojem.

Szczególnie istotne wydaje się gromadzenie i prezentowania danych. Obawy inwestorów dotyczące pozorowanych działań proekologicznych w sprawozdaniach korporacyjnych stanowią tylko wierzchołek góry lodowej. W świetle nowej dyrektywy, dane dotyczące zrównoważonego rozwoju będą musiały być weryfikowane zewnętrznie i spełniać te same standardy, co dane finansowe.

Według PwC Polska jedynie 26 proc. firm zaczęło już zbierać dane dotyczące pracowników i lokalnych społeczności, a aż 57 proc. nie wie, jakie dane powinny zbierać.

To rewolucyjne podejście do raportowania niefinansowego będzie wymagało od firm znaczących zmian w zakresie zarządzania danymi. Obecnie większość firm korzysta głównie z podstawowych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne Excel, do raportowania niefinansowego. Jednakże, aby sprostać wymaganiom dyrektywy, konieczne będzie inwestowanie w bardziej zaawansowane narzędzia oraz systemy, które umożliwią kompleksowe zarządzanie danymi ESG.

Co z tego wynika?

Rozwój zrównoważonych strategii biznesowych oraz prezentacja, jak te strategie są zarządzane i dlaczego zostały podjęte, to nie tylko nowe podejście do zrównoważonego rozwoju, ale także praktyczny krok w kierunku wdrażania tych kwestii w codziennych operacjach firm.

Jedno jest pewne: nadchodząca dyrektywa CSRD stawia przed polskimi firmami wyzwania, które wymagają nie tylko zmiany mentalności, lecz także inwestycji w technologie i procesy, które pozwolą na zgodne z regulacjami i transparentne raportowanie danych niefinansowych.

Czasu jest niewiele. Zmiany, które wejdą w życie w styczniu 2024 r. obejmą docelowo 3500 polskich firm. Według ankiety PwC obejmującej 73 przedsiębiorstwa świadomość tego, że spełnienie wymogów ESG, ich raportowanie oraz analiza przez zewnętrznego audytora, będą warunkiem koniecznym funkcjonowanie firmy w europejskich łańcuchach dostaw jest znikoma.

Słaba kondycja funduszy ESG w 2022 r. na globalnych rynkach finansowych

Tagi

udostępnij: