Kiedy zostaną zatwierdzone i wypłacone dywidendy ze spółeki notowanych na giełdzie? - wyniki badania | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
12 mar 2018, 06:45

Kiedy zostaną zatwierdzone i wypłacone dywidendy ze spółeki notowanych na giełdzie? - wyniki badania

Kiedy możemy spodziewać się rekomendacji zarządu co do wysokości wypłat? W jakim terminie spółki przydzielają dywidendę? Jak długo poczekamy na gotówkę? Na początku marca ukazał się raport Navigator Capital Group. Autorzy zbadali w nim komunikaty spółek notowanych na GPW, pod kątem komunikacji wypłat dywidend. Płynie z niego kilka ciekawych i wartościowych wniosków dla inwestorów dywidendowych.

Rekomendacje zarządu dotyczące wypłaty dywidendy

Od początku tego roku już 19 spółek ogłosiło szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok. Jednak prawdziwy sezon na rekomendacje zarządów dopiero przed nami. Według badań Navigator Capital, mediana komunikatów dotyczących rekomendowanych dywidend przypada na środek kwietnia. Czyli średnio dwa tygodnie po ogłoszeniu raportu rocznego. To jest ostateczny termin do inwestowania pod niespodziankę odnoście wypłaty dywidendy. Potem wszystko zaczyna być uwzględnione w cenach.

Zobacz także: Dywidendy 2018: 8 spółek, które już zapowiedziało wysoką dywidendę, w tym jedna ze stopą 11,8%

W 2017 r. tylko 12% spółek podało informacje o dywidendzie przed wynikami rocznymi. Ponad połowa komunikowała wypłatę do miesiąca po publikacji raportu rocznego.

Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy, a data publikacji raportu

Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy, a data publikacji raportu

Jednocześnie, ogłoszenie rekomendacji następuje średnio na dwa miesiące przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZ). Inwestorzy zainteresowani wypłatami mają więc dużo czasu na zapoznanie się z informacją i ewentualne złożenie innej propozycji podziału zysku na ZWZ.

Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy a dzień Walnego Zgromadzenia

Rekomendacja vs dzień WZA

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie dywidendy

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostaje ostatecznie podjęta uchwała o podziale zysku i ewentualnej wypłacie dywidendy. Jeśli wcześniej nie został podany dzień dywidendy, to właśnie wtedy zostaje on ogłoszony.

Większość spółek określa dzień ustalenia prawa do dywidendy nie dalej niż 3 tygodnie od ZWZ. Jedna trzecia podaje dzień dywidendy pomiędzy pierwszym, a drugim tygodniem od zgromadzenia akcjonariuszy.

Odstęp pomiędzy Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem a dniem dywidendy

Odstęp pomiędzy Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem a dniem dywidendy

Większość dywidend zostanie więc przydzielona na przełomie czerwca i lipca. Mediana dla spółek z GPW przypada na dzień 3 lipca.

Wypłata dywidendy, a dzień ustalenia prawa do dywidendy

Wypłata dywidendy , a dzień ustalenia prawa do dywidendy następuje zwykle kilkanaście dni po przydzieleniu prawa do dywidendy.

Odstęp pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy

Odstęp pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy

Jeżeli spółka wypłaca dywidendę w ratach, to odstęp pomiędzy transzami nie przekracza zwykle 3-4 miesięcy.

Podsumowując, raport Navigator Capital Group pokazał, że większość spółek dywidendowych z rynku regulowanego GPW charakteryzuje się powtarzalnym harmonogramem wydarzeń dotyczących dywidend. Inwestorzy mogą spodziewać się nasilenia rekomendacji zarządu w okolicach połowy kwietnia. Dzień dywidendy przypada zwykle na przełomie czerwca i lipca. Wypłata gotówki następuje zwykle kilkanaście dni po przydzieleniu prawa do dywidendy.

Mediana dat związanych z procesem wypłaty dywidendy

Mediana dat związanych z procesem wypłaty dywidendy

Raport Navigator Capital Group dostępny jest na stronach GPW:

Zobacz także: Kiedy spółki z polskiej giełdy wypłacają dywidendy? Oto lista najpopularniejszych

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.