Crowdfunding Sunday Energy. Co warto wiedzieć o spółc
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
04 gru 2020, 17:48

Crowdfunding Sunday Energy. Co warto wiedzieć o spółce

Dziś, 4 grudnia rusza oferta publiczna akcji Sunda Energy w formie crowdfundingu udziałowego. Spółka zamierza pozyskać do 4 mln zł na sfinansowanie rozwoju działalności operacyjnej. Sunday planuje debiut na NewConnect w II kwartale 2021 r.

Sunday Energy jest dostawcą rozwiązań na szybko rosnący rynek fotowoltaiki. Jest certyfikowanym, bezpośrednim dostawcą urządzeń fotowoltaicznych od światowych producentów m.in Just Solar japońskiego Leapton Solar i chińskiego DAH Solar. Oprócz konwerterów, falowników, czy pomp ciepła, dostarcza też systemy do magazynowania i podtrzymania energii. Paleta produktów i usług wciąż jest rozwijana. Głównymi klientami Sunday Energy są odbiorcy hurtowi.

Drugą nogą biznesu Sunday Energy jest budowa farm fotowoltaicznych. Spółka obecnie przygotowuje projekty o mocy 10 MW w oparciu głównie o własne zasoby. Ponadto trwają prace nad dewelopmentem o mocy rzędu 100 MW.

Model biznesowy Sunday Energy

Plany rozwoju biznesu

Spółka wchodzi też na, do tej pory słabo zagospodarowany, obszar usług fotowoltaicznych. Będą to usługi monitorowania istniejących instalacji, wspomagające rozwój sprzedaży czy usługi łączące dostawców, instalatorów oraz instytucje finansujące z klientami indywidualnymi. Tworzy narzędzia informatyczne do zamawiania, sprzedaży montażu, konserwacji oraz szeregu innych usług związanych z branżą fotowoltaiczną.

„W naszej ocenie uczestnicy rynku fotowoltaicznego w kolejnych latach będą potrzebować szeregu usług dodatkowych, dotychczas mało popularnych. Firmy, będące w stanie oferować klientom wartość dodaną, mogą w przyszłości pozytywnie wyróżniać się w gronie podmiotów oferujących wyłącznie sprzedaż lub montaż paneli” – tłumaczy kierunek rozwoju Sunday Energy Michał Sochacki, prezes zarządu.

Ponadto w 2021 r. spółka rozpocznie świadczenie usług na rynku wtórnego obrotu urządzeniami PV. Przewiduje, że w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie na tego typu usługi ze względu na problemy z finansowaniem inwestycji. Spółka ma oferować testy produktywności, demontaż, magazynowanie oraz serwisowanie paneli, ale też buduje funkcjonalności dedykowane obrotowi wtórnemu komponentami PV.

Sunday Energy rozpoczął też działania sprzedażowe na rynku węgierskim. Wybór tego kierunku, jako pierwszego do ekspansji zagranicznej, wynika z wypracowanych relacji handlowych spółki z dystrybutorem i dynamicznego rozwoju OZE na Węgrzech.

Sunday Energy

Wzrostowy rynek fotowoltaiki

Wzrost Sunday Energy wspierany jest dynamicznym rozwojem całego rynku fotowoltaicznego. To bardzo ważny aspekt, gdyż spółki działające w rosnących branżach mają zazwyczaj dużo łatwiejszą drogę do własnego rozwoju.

Obecnie w Europie kładzie się duży nacisk na budowę odnawialnych źródeł energii. Wspomaga się branżę zachętami podatkowymi i wieloma ułatwieniami. Przekłada się to na znaczący wzrost zainteresowania prywatnymi i dużymi instalacjami fotowotaicznymi. Rynek do 2030 r. ma osiągnąć wielkość 12,9 GW takich instalacjach. Dla porównania obecna zainstalowana moc urządzeń sięga łącznie 2,7 GW, co i tak jest stanem ponad dwukrotnie większym w porównaniu do 2019 r.

Prognoza rozwoju mocy fotowoltaicznych w Polsce

W sektorze farm fotowoltaicznych może nastąpić „boom inwestycyjny” jak czytamy w dokumencie ofertowym:

„Obecnie głównym motorem napędowym rynku farm fotowoltaicznych, szczególnie tych o mocy około 1 MW, są nadal aukcje na energię z OZE. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy prawie 1700 MW. (...) Zwycięzcy aukcji z 2018 roku, ze względu na globalną epidemię i utrudnienia z nią związane mogą przełożyć realizację projektów do końca maja 2021r. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. (źródło: Raport IEO za rok 2019)” – podano w dokumencie ofertowym Sunday Energy.

Dane finansowe

Warto zwrócić uwagę na krótką historię działalności Sunday Energy. Spółka została założona w 2015 roku, ale faktyczną działalność operacyjną rozpoczęła dopiero w marcu 2020 r. Można więc uznać, że jest to pomiot na wczesnym etapie rozwoju.

„Rozpoczęcie działalności operacyjnej w 2020 r. jest wynikiem korzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym na rynku fotowoltaiki w Polsce - uruchomienie w sierpniu 2019 roku rządowego programu “Mój prąd” - dopłat dla prosumentów w kwocie 5 000 PLN (do każdej tzw. mikroinstalacji - czyli do 10 KW)” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Sunday Energy wykazuje już pierwsze przychody ze sprzedaży. Łącznie do końca października wyniosły one ponad 4 mln zł. Sam październik odpowiadał za 32% całości sprzedaży. Zysk netto za III kw. 2020 r. wyniósł 375 tys zł.

Spółka zawarła też cztery umowy pożyczki w 2020 r. na łączną kwotę 970 tys. zł oraz 63 tys euro w celu zasilenia środków obrotowych.

Przychody Sunday Energy

Sunday Energy oczekuje dalszego wzrostu sprzedaży.

„Generowane wzrosty przychodów to pochodna autorskiego modelu współpracy, który oferujemy naszym klientom - firmom instalatorskim. Działają one pod własnym brandem, zachowując swoją tożsamość i autonomię. Na sprzedaż wpływa także rozpiętość i jakość oferty paneli i urządzeń, pochodzących od uznanych producentów. Nie bez znaczenia są także sprzyjające warunki rynkowe, których w br. nie zaburzyła sytuacja epidemiczna. Według nas fotowoltaika dalej będzie zyskiwać na popularności, zarówno w ujęciu prosumenckim, jak i wśród podmiotów instytucjonalnych i hurtowych”– powiedział prezes.

Oferta akcji Sunday Energy w crowdinvestingu

Spółka zamierza pozyskać do 4 mln zł przede wszystkim na rozszerzenie oferty handlowej m in o panele o mocy od 400 W do 590 W, pompy ciepła oraz magazyny energii. Na ten cel zostanie przeznaczona połowa pozyskanych środków. Drugim istotnym celem emisyjnym jest wkład własny w budowę farm. Część środków wesprze ekspansję zagraniczną na Węgry.

„Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone przede wszystkim na wzrost skali biznesu fotowoltaicznego, tj. sprzedaży paneli PV i inwerterów, ekspansję zagraniczną na Węgrzech, rozwój projektów farm PV oraz nowych innowacyjnych linii biznesowych. Liczymy na zaufanie i zainteresowanie naszą ofertą, której potencjalny sukces i realizacja celów emisyjnych będą owocować wzrostem pozycji rynkowej spółki i jej wartości” - wyjaśnił Michał Sochacki

Sunday Energy zaoferuje 160 tys. akcji nowej emisji w cenie 25 zł za sztukę. Wycena spółki po emisji wyniesie 29 mln zł.

„W najbliższych miesiącach chcemy skupić się na dalszej budowie skali biznesu i realizacji celów emisyjnych, przede wszystkim obejmujących core biznes tj. sprzedaż paneli i urządzeń PV, jak też nowe innowacyjne obszary” -dodał Sochacki.

Oferta została podzielona na transze. Pierwsza z nich, skierowana do większych inwestorów, już trwa i zakończy się 9 grudnia. Druga transza prowadzona poprzez platformę Crowconnect.pl rozpocznie się od 10 grudnia i potrwa do 17 grudnia.

Spółka planuje debiut na NewConnect w II kwartale 2021 r.

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.