Debiut DataWalk: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
03 sty 2019, 14:13

DataWalk rozpoczyna IPO i planuje debiut na GPW. Co warto wiedzieć o spółce

Na główny rynek wybiera się spółka z NewConnect działająca w branży nowoczesnych technologii. DataWalk przenosi notowania wraz z emisją akcji. Spółka planuje pozyskać 57,4 mln zł na dalszy rozwój. Co warto wiedzieć o firmie? Jakie są szanse i ryzyka związane z inwestycją w tego typu spółkę? Jak wygląda sytuacja finansowa oraz jakie perspektywy stoją przed DataWalk? Czy warto zainteresować się tą ofertą publiczną akcji?

Spis treści

Analiza gigantycznych złóż danych

Kluczowym produktem DataWalk jest autorskie oprogramowanie do analizy połączeń pomiędzy ogromnymi zestawami danych. Jest to platforma pozwalająca na szybkie łączenie różnorodnych danych pochodzących z różnych, niezwiązanych ze sobą źródeł. Jest to gotowy do użycia produkt wraz z narzędziami, służącymi do prezentacji wyników analiz, wieloma regułami eksperckimi i systemem przechowywania.
 

Zrzut ekranu z systemu DataWalk

DataWalk_-_system

źródło: Prezentacja wideo systemu DataWalk


Do tej pory spółka poświęciła kilka lat na stworzenie swojego autorskiego rozwiązania i rozpoczyna etap jego komercjalizacji. DataWalk zakończył już praktyczne testy produktu, czyli przeprowadził z sukcesem wdrożenia pilotażowe i komercyjne.

Rozwiązanie DataWalk znalazło zastosowanie w zakresie analityki śledczej m. in. w walce z przestępczością zorganizowaną w USA, gdzie korzysta już z niego m. in. Northern Virginia Regional Gang Task Force, czy agencja antynarkotykowa LMA HIDTA. DataWalk pomaga też walczyć z wyłudzeniami w ubezpieczeniach w Polsce i zagranicą m. in. w Grupie Talanx (w Polsce do tej grupy należy TUiR Warta). Wspiera również organy centralne przy identyfikacji nadużyć współpracując z Ministerstwem Finansów.

„Grupa zamierza skupiać się na dwóch obszarach: rozwiązania dla sektora ubezpieczeniowego oraz rozwiązania dla sektora publicznego, m.in. dla organów ścigania. (..) Grupa zamierza ograniczać do minimum konsultacje przedwdrożeniowe, działania związane z personalizacją (customization) oraz obsługę posprzedażową oferowanego oprogramowania, a tym samym uniezależniać się od zasobów ludzkich potrzebnych dla świadczenia usług doradczych i serwisowych. Jednostkowa wartość projektu wdrożenia platformy ma wynosić od kilkuset tysięcy do jednego miliona dolarów” - czytamy w prospekcie emisyjnym

Zobacz także: Analiza gigantycznych złóż danych - polska spółka wchodzi w niszę rynkową wartą miliardy

Akcjonariat i cele emisji akcji DataWalk

Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad spółką jest FGP Venture (31,93% akcji). Jest to holding, którego właścicielami są założyciele DataWalk i jednocześnie jej członkowie zarządu. W akcjonariacie są też dwa fundusze Investors TFI oraz Aviva Investors.

Pod koniec stycznia spółka zaoferuje do 1,35 mln nowych akcji i przeniesie notowania na rynek główny. Inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane ok. 15% akcji nowej emisji.

Na realizację strategii spółka zamierza pozyskać z emisji akcji do 57,4 mln zł netto. Ponad połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na rozwój działalności w USA, czyli na budowę zespołu sprzedażowo-marketingowego i stworzenie struktur sprzedażowych. Według spółki te działania doprowadzą do zdobycia referencji, które z kolei umożliwią sprzedaż produktu DataWalk do największych globalnych klientów.

„Strategicznym, długoterminowym celem Grupy jest osiągnięcie pozycji jednego z kluczowych światowych dostawców narzędzi klasy enterprise IT, służących do analizy dużych i bardzo dużych, zróżnicowanych zbiorów danych pod kątem analizy sieci powiązań. Średniookresowym celem Grupy jest pozyskanie do 4Q2021 – 1H2022 roku około dwudziestu klientów (…) wykorzystujących Platformę DataWalk na zasadach komercyjnych, w toku bieżącej działalności operacyjnej” – czytamy w prospekcie emisyjnym

Pozostałą kwotę spółka przeznaczy na dalszy rozwój platformy analitycznej DataWalk (do 6,64 mln zł), na ochronę własności intelektualnej (do 1,08 mln zł) oraz finansowanie działalności operacyjnej (do 15,64 mln zł).

Polityka dywidendowa DataWalk

Do tej pory spółka nie osiągnęła dodatniego wyniku finansowego i nie wypłacała dywidend. Nie posiada też polityki dywidendowej. Zarząd nie zamierza rekomendować podziału zysku, dopóki nie pokryje przyszłymi wynikami finansowymi ujemnych wartości kapitałów własnych wynikających ze strat poniesionych w poprzednich latach. Dopiero wtedy możemy spodziewać się ogłoszenia polityki dywidendowej.

Warto zaznaczyć, że obecnie spółka nie posiada żadnych umów kredytowych i związanych z tym zobowiązań, które mogłyby ograniczyć wypłatę zysku w przyszłości.

Czynniki ryzyka i szanse

Spółki technologiczne takie jak DataWalk, które są dopiero na początku swojej drogi, mają przed sobą perspektywy znacznych wzrostów, ale też wiążą się z nimi istotne ryzyka. Dlatego zawsze warto zajrzeć do działu „czynniki ryzyka” w prospekcie emisyjnym.

Jednym z takich „niestandardowych” ryzyk jest ryzyko utraty płynności przez DataWalk. Obecnie generowane przychody nie pokrywają kosztów działalności. Zarząd podaje w prospekcie emisyjnym, że: „posiadane środki pieniężne wystarczą na pokrycie potrzeb finansowych do początku drugiego kwartału 2019 roku.” Braki środków mają być pokryte właśnie z przeprowadzanej emisji akcji i oczywiście z rozszerzania sprzedaży. Spółka jest właśnie na etapie komercjalizacji swojego produktu i potrzebuje finansowania na dalszy rozwój działalności.

Głównym ryzykiem, typowym dla innowacyjnych spółek, są zmiany wynikające z postępu technologicznego. DataWalk prowadzi działalność w obszarze charakteryzującym się szybkimi i częstymi zmianami stosowanych technologii. Z jednej strony wejście na ten rynek staje się trudniejsze, gdyż wymaga dużych nakładów na badania i rozwój. Z drugiej jednak strony wymagane jest wciąż kosztowne uaktualniane rozwijanej technologii, by wciąż była atrakcyjna jakościowo i kosztowo dla klientów.

DataWalk akcja edukacyjna

„Ze względu na relatywnie krótki okres funkcjonowania sektora, w którym działa Grupa, produkty mogą ulegać istotnym i dynamicznym zmianom, jak również mogą się dokonywać istotne zmiany w zakresie konkurencji, w tym mogą się pojawić nowe podmioty konkurencyjne, oferujące lepsze technologicznie lub atrakcyjniejsze kosztowo produkty.” - czytamy w prospekcie

Model sprzedaży nakierowany na poszczególne instytucje i korporacje, a nie na klientów indywidualnych sprawia, że liczba potencjalnych klientów spółki jest relatywnie mała. Tak więc jej reputacja i pozyskane referencje są szczególnie istotnym elementem potrzebnym do odniesienia sukcesu.

Warto mieć też na uwadze, że spółka oferuje swój produkt głównie w sektorach ubezpieczeniowym i rządowym, w szczególności tzw. sektorze śledczym. Wiąże się to z koniecznością akceptacji bardzo długich cykli negocjacji jak i podwyższonych wymagań dotyczących ochrony wysoce wrażliwych danych osobowych. Utrudnia to pozyskiwanie klientów i tym bardziej wymaga zdobycia zaufania odbiorców, zanim jeszcze rozpoczną się same rozmowy handlowe.

Warto też wspomnieć o ryzyku kursowym. Na obecnym etapie działania spółki nie jest ono istotne, lecz w przyszłości będzie. DataWalk działa na rynku światowym i ma zamiar kierować swoje produkty głównie do zagranicznych spółek. Znacząca część przychodów będzie więc realizowana w obcej walucie, głównie w dolarze amerykańskim.

Na koniec, należy też odnotować, że DataWalk prowadzi działalność na dość wąskim rynku, choć „wąskim” ale w skali światowej. Konkuruje na nim ze znacznie większymi od siebie firmami z już ugruntowaną pozycją. Pierwszą z nich jest IBM, zaś drugą Palantir, który ma zadebiutować na giełdzie w USA w tym roku.

Zobacz także: 10 pytań, które powinieneś zadać zanim zainwestujesz we wzrostową spółkę technologiczną

Mimo licznych ryzyk, spółka ma przed sobą także perspektywy znacznego wzrostu, co pokazuje chociażby wspomniany wyżej przykład spółki Palantir, która jest obecnie wyceniana na 41 mld dolarów. Zarząd wierzy, że spółce uda się odciąć dla siebie kawałek tortu z wąskiej, ale wartej miliardy niszy:

„Platforma DataWalk jest konkurencyjna wobec produktów innych dostawców pod wieloma względami, w szczególności pod kątem

 1. skalowalności i wolumenu możliwych do obsługi danych,
 2. czasu i zasobów technicznych koniecznych do wdrożenia,
 3. niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,
 4. efektywności działania, rozumianej, jako czas potrzebny na przeprowadzenie analizy oraz
 5. rozbudowy zakresu danych dostępnych do analizy w systemie.

Również ze względu na znacznie niższe koszty produkcji i wdrożenia, System DataWalk może być oferowany w cenach kilku- a nawet kilkunastokrotnie niższych, niż systemy konkurencyjne, zachowując marżowość natywną dla modelu biznesowego dostawcy produktów IT.” - przedstawiono w prospekcie
 

Nisza DataWalk

Źródło: prospekt emisyjny DataWalk

Ponadto nisza, w której działa DataWalk jest młoda i szybko się powiększa. Liczba informacji rośnie w tempie wykładniczym. Jednocześnie wzrasta znaczenie przetwarzania i analizy danych. Skutecznie wykorzystywanie tak dużych i różnorodnych baz danych staje się więc coraz trudniejsze. Narzędzia do analizy danych i analizy sieci powiązań, które oferuje DataWalk, są więc coraz bardziej potrzebne w korporacjach i instytucjach porządku publicznego.

Prognozy przedstawione w serwisie Statista.com zakładają 50% wzrost wartości przychodów podmiotów z sektora Big Data do 2021 r. do 64 mld dolarów w porównaniu do 42 mld dolarów w 2018 r. oraz wzrost o kolejne 60%, do 103 mld dolarów w 2027 r.
 

prognoza Statista

Źródło: Statista.com

Dane finansowe i cena akcji DataWalk

DataWalk jest spółką notowaną na NewConnect od 2012 r. wcześniej pod nazwą PiLab. Historia danych finansowych jest więc długa. Kurs akcji spółki wzrósł od debiutu na NC o 608%. Znaczące przychody pojawiły się jednak dopiero w ostatnich latach. Spółka osiągnęła po 1,7 mln zł przychodów w 2016 r. oraz w 2017 r. Koszty operacyjne zaś wyniosły 10,7 mln zł w ostatnim roku. Podobną strukturę przychodów i kosztów spółka wykazała w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Warto zaznaczyć, że spółka nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych ani instrumentów finansowych.

„Grupa osiągnęła stratę netto w wysokości -7.538,6 tys. zł w roku 2016 i -19.125,9 tys. zł w roku 2017. Ujemny wynik operacyjny oraz ujemny wynik netto jest charakterystyczny dla przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, w szczególności w sektorze nowych technologii, jak również w modelu biznesowym dostawcy produktów klasy enterprise IT.” - czytamy w prospekcie emisyjnym

Należy zaznaczyć, że spółka oświadcza, że „nie posiada wystarczającego kapitału obrotowego do pokrycia przez nią bieżących potrzeb finansowych oraz prowadzenia działalności w okresie co najmniej dwunastu miesięcy od Daty Prospektu.” Jej środki obrotowe wynoszą około 2 mln zł, czyli wystarczą do początku drugiego kwartału 2019 roku.

W poprzednich dwóch latach, w strukturze przychodów dominowały przychody ze sprzedaży licencji. Stanowiły one 68% przychodów w 2016 r.; 80% w 2017 r. oraz 89% w pierwszym półroczu 2018 r. Zdecydowana większość przychodów była generowana na rynku polskim.

„Spółka przewiduje, że do końca w roku 2018 i w kolejnych udział przychodów osiąganych poza Polską będzie rósł tak, że w okresie dwóch lub trzech kolejnych lat będą one stanowiły większość przychodów Grupy ogółem.” - czytamy w prospekcie

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, DataWalk jest obecnie na wczesnym etapie komercjalizacji produktu i przewiduje, że jej przychody ze sprzedaży licencji i z opłat za utrzymanie systemu będą wzrastać. W przyszłości spółka przewiduje, że jej struktura przychodów z komercyjnego wdrożenia projektu przez klientów będzie się kształtować w relacji: dziesięć jednostek w pierwszym roku, co obejmuje sprzedaż licencji oraz do dwóch jednostek w latach kolejnych, co obejmuje opłaty za utrzymanie i wspieranie systemu, tzw. maintenance.

DataWalk nie podał jeszcze ceny maksymalnej ani emisyjnej za akcję. Jednak w prospekcie spółka zakłada pozyskanie do 60 mln zł brutto z emisji 1,35 mln akcji. Można na tej podstawie oszacować cenę maksymalną w wysokości ok. 44,44 zł, czyli powyżej aktualnej ceny na rynku NewConnect.

Cena emisyjna zostanie opublikowana do 24 stycznia 2019 r., czyli przed startem zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. To dobra wiadomość, gdyż zwykle ta grupa inwestorów musi zapisywać się na akcje znając tylko cenę maksymalną. W transzy detalicznej zostanie zaoferowane ok. 15% akcji nowej emisji.

Debiut DataWalk, znaki zapytania i plusy oferty

Na rynek główny wybiera się spółka z NewConnect działająca w branży nowoczesnych technologii. DataWalk przenosi notowania wraz z emisją akcji. Planuje pozyskać ok. 57,6 mln zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój. Zbierzmy więc najważniejsze informacje na temat tej oferty:

 • Przejście z NewConnect - DataWalk już jest notowaną spółką na rynku NewConnect i zamierza przejść na rynek główny.
 • Autorskie oprogramowanie - spółka oferuje własne, autorskie oprogramowanie do analizy połączeń pomiędzy ogromnymi zbiorami danych.
 • Etap komercjalizacji - DataWalk zakończył już praktyczne testy produktu, czyli przeprowadził z sukcesem wdrożenia pilotażowe i komercyjne - oprogramowanie działa m.in. w amerykańskiej agencji ds. walki z przestępczością narkotykową, czy w Polsce w TUiR Warta.
 • Brak dywidendy - spółka nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach.
 • Innowacyjna spółka z branży technologicznej - spółki dotyczą ryzyka wynikające z postępu technologicznego.
 • Wąska nisza - DataWalk prowadzi działalność w niszy rynkowej, ale o dużej wartości, która jest młoda i szybko się powiększa.
 • Przychody nie pokrywają kosztów - na obecnym etapie przychody spółki nie są wystarczające, by pokryć koszty jej funkcjonowania.
 • Możliwa utrata płynności - spółce grozi utrata płynności, jeśli nie pozyska środków na dalszą działalność.
 • Brak zadłużenia - DataWalk nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych ani instrumentów finansowych.
 • Zapisy po cenie emisyjnej - Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się po cenie emisyjnej. W transzy detalicznej zostanie zaoferowane ok. 15% akcji nowej emisji.

Harmonogram i przydatne odnośniki

Tabela 1. Harmonogram oferty DataWalk

DataEtap
do 23 stycznia 2019 r.Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej
do 24 stycznia 2019 r.Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej
od 24 do 31 stycznia 2019 r.Zapisy w ramach transzy detalicznej
5 lutego 2019 r.Planowany termin przydziału i zakończenia oferty

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2018 roku

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.