Obligacje Kredyt Inkaso – oprocentowanie nawet 5,6%. Zapisy ruszają 9 marca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
08 mar 2018, 11:45

Obligacje Kredyt Inkaso – oprocentowanie nawet 5,6%. Zapisy ruszają 9 marca

Kredyt Inkaso, spółka należąca do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna publiczną emisję 4-letnich obligacji, skierowaną także do inwestorów indywidualnych. Zapisy potrwają od 9 do 22 marca. Spółka planuje pozyskać z emisji 30 mln zł.

Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny zakłada ofertę do 300 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Minimalna wysokość zapisu wynosi 1000 zł. Oferującym jest IPOPEMA Securities. Zapisy można składać także za pośrednictwem firmy Expander, w oddziałach DM BOŚ, Alior Banku, DM Michael/Ström i Noble Securities. Lista POK jest dostępna TUTAJ.

WIDEO: Szczegóły emisji obligacji Kredyt Inkaso z oprocentowaniem nawet 5,6%
 

Rynek zarządzania wierzytelnościami cały czas rośnie

Na przestrzeni ostatniej dekady rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce uległ normalizacji, zarówno w zakresie przepisów prawa, jak i praktyki działalności podmiotów nabywających pakiety wierzytelności. Sprzedaż długów przez banki i inne podmioty jest coraz popularniejsza.

W związku z tym rynek zarządzania wierzytelnościami bardzo szybko rozwija się w Polsce i w innych krajach, w których działa Kredyt Inkaso. Według raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), na koniec III kwartału 2017 r. łączna wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności na rynku polskim mierzona narastająco wynosiła 104,4 mld zł. Natomiast szacowana wartość nominalna portfeli, jakie trafiły do wyspecjalizowanych podmiotów, takich jak Kredyt Inkaso, wyniosła 16 mld zł w 2016 r.

Obligacje są główną formą finansowania firm windykacyjnych, w tym Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso wyemitowało z powodzeniem już 39 serii obligacji. Płatności z wszystkich wyemitowanych obligacji są obsługiwane na czas, a większość serii została już wykupiona.

- W ostatnich latach zbudowaliśmy bardzo silną pozycję na rynkach polskim, bułgarskim i rumuńskim. Warto wspomnieć, że w tym roku rozpoczęliśmy działalność w Chorwacji. Planujemy dalszy rozwój i ekspansję międzynarodową. Wypracowaliśmy sprawdzony model windykacji. Jesteśmy zorientowani na ciągłe zwiększanie naszych przychodów poprzez wzrost wartości kupowanych portfeli, podwyższenie skuteczności windykacji i rozwój stosowanych metod, a przez to coraz lepsze wyniki finansowe. Wdrażamy wewnętrzny program, dzięki któremu każdego dnia jesteśmy coraz lepsi” – wskazuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa zarządu.

Zobacz także: Kredyt Inkaso notuje wzrost przychodów oraz zysku netto

Cele emisji obligacji Kredyt Inkaso

Cele kolejnej emisji obligacji są dość szerokie. Środki mogą zostać przeznaczone na:

  • nabycie lub objęcie certyfikatów funduszy inwestycyjnych;
  • objęcie obligacji emitowanych przez spółki lub fundusze inwestycyjne z grupy Kredyt Inkaso;
  • nabycie nowych portfeli wierzytelności;
  • cele związane z realizacją modelu biznesowego, polegające na refinansowaniu zadłużenia spółki, inicjowaniu lub rozwijaniu działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w nowych obszarach aktywności w ramach branży usług finansowych;
  • akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Warunki emisji obligacji Kredyt Inkaso: oprocentowanie nawet 5,6% i notowania na Catalyst

Oprocentowanie obligacji Kredyt Inkaso dla pierwszego okresu odsetkowego będzie stałe w wysokości 5,6 proc. W kolejnych okresach będzie zmienne, oparte o WIBOR 6M, powiększone o marżę 3,7 proc. Odsetki mają być wypłacane półrocznie.

W przypadku, gdy liczba obligacji, na które zostaną złożone zapisy przekroczy liczbę obligacji oferowanych inwestorom indywidualnym, emitent przydzieli obligacje zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

Wstępny dzień przydziału obligacji przypada na 26 marca 2018 r. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Spółka może przedterminowo wykupić obligacje w VI i VII okresie odsetkowym (tj. 28 marca 2021 r. oraz 28 września 2021 r.).
 

Obligacje KI serii P02 info

Źródło: obligacje.kredytinkaso.pl

Harmonogram emisji obligacji Kredyt Inkaso

Okres subskrypcji9 – 22 marca 2018 r.
Wstępny termin przydziału26 marca 2018 r.
Pierwszy dzień odsetkowy28 marca 2018 r.
Przewidywany dzień emisji28 marca 2018 r.
Dzień ostatecznego wykupu28 marca 2022 r.
Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku CatalystKwiecień 2018 r.

Źródło: Ostateczne warunki obligacji serii PA02 Kredyt Inkaso

Więcej informacji na temat emisji obligacji Kredyt Inkaso oraz szczegółowe warunki znaleźć można pod adresem: obligacje.kredytinkaso.pl.

Zobacz także: Notowania, wykres, wskaźniki i dane finansowe Kredyt Inkaso

Zapisz się na darmowy newsletter na temat obligacji, aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.