JSW zatwierdza podwyżki. Ile pieniędzy pójdzie na wyższe pensje górników? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
12 cze 2018, 15:51

JSW zatwierdza podwyżki. Ile pieniędzy pójdzie na wyższe pensje górników?

Zarząd JSW w dniu 11 czerwca 2018 r. podpisał Porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi, co zakończyło trwający od 16 kwietnia spór zbiorowy. Na podstawie porozumienia, fundusz wynagrodzeń wzrośnie w spółce o 7%. Podwyżki będą obowiązywać od czerwcowych wypłat wynagrodzeń.

Średnie wynagrodzenie górników

Średnie zatrudnienie w 2017 roku w grupie wyniosło 26 563 osoby. Na świadczenia na rzecz wszystkich pracowników w ubiegłym roku, JSW wydała 3 213,8 mln zł. Na jednego zatrudnionego wychodzi zatem kwota 121 tys. zł, co przekłada się na średnie miesięczne obciążenie dla spółki w kwocie 10 080 zł na jednego pracownika. Warto dodać, że w 2017 roku oprócz podstawowego wynagrodzenia, JSW wypłaciła pracownikom dodatkową nagrodę jednorazową (łącznie 157,8 mln zł) oraz wypłaciła tzw. 14-tą pensję.
 

jsw kopalnia

Podwyżki wynagrodzeń

Podwyżki regularnych wynagrodzeń to nie jedyny sukces negocjacyjny związkowców. Jednorazowa wypłata zostanie wypłacona pracownikom zatrudnionym w 2016 roku, będącym w stanie zatrudnienia na dzień zawarcia porozumienia. Dotyczy ona nadpłaty nagrody rocznej oraz wypłatę deputatu węglowego za 2016 rok. Dla wszystkich zatrudnionych w JSW, wzrosną m.in. stawki płac zasadniczych oraz nastąpi wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego, czyli tzw. Karty Górnika.

"Wzrost stawek płac zasadniczych spowoduje wzrost wartości dniówki przepracowanej zarówno za dni robocze, jak i za dni wolne od pracy. Skutkuje także wzrostem dniówki urlopowej, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego. Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego będzie skutkować zwiększeniem wysokości nagród rocznych, takich jak 14. pensja i nagroda barbórkowa, nagród jubileuszowych i innych" - podali związkowcy.

Wprowadzone podwyżki wynagrodzeń, są pierwszymi od 2014 roku. W ciągu trzech ostatnich lat płace w JSW były zamrożone. Związkowcy podawali wcześniej, że przez ten czas przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze wzrosło o kilkanaście procent.

Ile będzie kosztować JSW zawarte porozumienie z górnikami?

Wzrost funduszu wynagrodzeń od miesiąca czerwca 2018 roku będzie oznaczał wzrost kosztów płac w tym roku o ok. 187 mln zł (gdyby te podwyżki obowiązywały przez cały rok, oznaczałoby to wydatek 320 mln zł). Znacznie więcej – bo ok. 370 mln zł - będzie kosztować spółkę jednorazowa wypłata dla pracowników zatrudnionych w 2016 roku. Zatem łączny wzrost kosztów w tym roku z tytułu zawartego porozumienia sięgnie kwoty 557 mln zł.

Foto 3

Czy JSW stać na takie podwyżki?

Przy obecnych, bardzo korzystnych cenach węgla koksującego oraz pary USD/PLN, wynegocjowane przez zarząd warunku porozumienia płacowego nie są problemowe dla kondycji finansowej JSW. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem finansowym, JSW na koniec marca 2018 roku posiadała 1,36 mld zł w gotówce, a suma kredytów, pożyczek i obligacji była niższa i wyniosła 746,7 mln zł. Warto też dodać, że spółka posiada dodatkowo 1,5 mld zł w tzw. funduszu stabilizacyjnym, a to oznacza, że łącznie ma 2,1 mld zł nadwyżki „gotówkowej”.

Na zwiększone w tym roku koszty o 557 mln zł, spółka tak naprawdę już zarobiła. Tylko w okresie trzech pierwszych miesięcy 2018 roku, zysk netto spółki wyniósł o wiele więcej – 757,9 mln zł.

Pozytywnym aspektem porozumienia jest stosunkowo niski poziom podwyżek stałych wynagrodzeń. Po trzech latach braku podwyżek, wzrost funduszu wynagrodzeń o 7% jest w dużym stopniu zamortyzowany samą inflacją, a także jest niższy od średnich wzrostów wynagrodzeń w polskiej gospodarce. Dla porównania średnie wynagrodzenie w Polsce w 2014 roku wyniosło 3783,46 zł, a w 2017 r. 4271,51, co oznacza wzrost o 12,9%.
 

Kurs akcji JSW rok 2018
Kurs akcji JSW rok 2017 - 2018

O tym, że podwyżki wynagrodzeń górników nie są większym zaskoczeniem dla inwestorów świadczy reakcja notowań JSW. Kurs spółki po informacji o porozumieniu z związkami zawodowymi otworzył się na podobnym poziomie co sesja wcześniej.

Zobacz także: Rosnące zapasy, koszty i produktywność. 7 ważnych wykresów z wyników finansowych JSW

Fot. źródło JSW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.