Cloud Technologies notuje wysokie wyniki, ma gotówkę na przejęcia i przechodzi na rynek główny GPW
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 lis 2022, 14:41

Cloud Technologies pokazało dobre wyniki finansowe, ma gotówkę na przejęcia i przechodzi na rynek główny GPW

Spółka Cloud Technologies odnotowała rekordowy kwartał. Skupia się na dalszym rozwoju szybko rosnącego segmentu sprzedaży danych. Zwiększyła poziom gotówki, którą może przeznaczyć na kolejne akwizycje. Zarząd liczy na przejście z NewConnect na rynek podstawowy jeszcze w tym roku.

Spółka Cloud Technologies zajmuje się targetowaniem reklamy internetowej, a konkretnie dostarczaniem danych, które pozwalają na optymalizację przekazu reklamowego. Cloud Technologies dostarcza zbierane informacje o użytkownikach internetu do klientów z całego świata oraz obsługuje, za pomocą domów mediowych, największe marki działające globalnie.

Rekordowe wyniki Cloud Technologies

Cloud Technologies kilka lat temu skupiło się na intensywnym rozwoju działu sprzedaży danych. Obecnie odpowiada za ok. 80% przychodów i stale rośnie. Warto zaznaczyć, że jest to segment wysokomarżowy. Dodatkowo w strukturze przychodów dominują Stany Zjednoczone, które stanowią ok. 80% w sprzedaży danych.

„Już dzisiaj nie tylko sprzedaż danych, czyli segment dla nas kluczowy strategicznie dominuje, ale też dominują klienci ze Stanów Zjednoczonych. Jest to dla nas najbardziej perspektywiczny i największy rynek dlatego koncentrujemy się na nim” – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. sprzedaż danych osiągnęła 25,6 mln zł, czyli o 53% r/r. EBITDA przekracza 15 mln zł.

Wyniki Cloud Technologies za I-III kw. 2022 r.

Wyniki i-iii kw 2022 Cloud Technologies

Źródło: spółka

„Za to że rośniemy odpowiada przede wszystkim sprzedaż danych, która generuje blisko 80% przychodów. Transformacja naszego biznesu, którą przeprowadziliśmy trzy lata temu, przyniosła spodziewany efekt i dzisiaj możemy w sposób dynamiczny rozwijać się na rynkach globalnych - myślę że to duży sukces” – podkreśla Piotr Prajsnar.

Wyniki za sam III kwartał są rekordowe pod wieloma względami. Spółka odnotowała największą kwartalną sprzedaż danych w historii. EBITDA była największa od 5 lat. Zysk netto również najwyższy od 2017 r.

Wyniki Cloud Technologies za III kw. 2022 r.

Wyniki iii kw 2022 Cloud Technologies

Źródło: spółka

Zysk netto jest w III kwartale wyższy, głównie z uwagi na duży wkład pozytywnych różnic kursowych, które stanowią aż 2,9 mln zł przy całym zysku w wys. 5,1 mln zł. W następnych kwartałach wpływ waluty może się zmienić w zależności od umacniania się lub osłabiania złotego.

„W przypadku dużego umocnienia PLN wobec USD mogłoby dojść do spadku przychodów, natomiast efekt FX to jedynie część odnotowanej przez nas 50% dynamiki sprzedaży. Zmiany kursów mogą więc wpływać na poziom dynamiki, jednakże, co dla nas najważniejsze, to stale rosnąca sprzedaż danych wyrażona w USD” – wyjaśnia zarząd.

Ostatni kwartał oku zwykle jest najlepszy

Wyniki Cloud Technologies podlegają dosyć dużym sezonowym wahaniom. Zwykle I kw. jest najsłabszy, drugi – stosunkowo mocny, a wyniki trzeciego są różnorakie – zależą od silnego września i słabych wakacyjnych miesięcy. Natomiast IV kw. jest przeważnie najbardziej udany. W tym roku już I kwartał (zwykle najsłabszy) był na poziomie IV kw. 2021 r.

„Co jest naszym dużym osiągnięciem w I kw wyrównaliśmy wyniki IV kw. zeszłego roku, a w tym kwartale odnotowaliśmy rekordowy, jak na razie, wynik w tym roku 5,5 mln zł. A przed nami jeszcze zazwyczaj ten najbardziej udany IV kwartał” – zauważa Piotr Soleniec, CFO i członek zarządu.

Zgromadzone środki pieniężne pozwalają na inwestycje

W III kw. przepływy pieniężne były ujemne, co jest wyjątkiem, gdyż spółka wydała dość duże środki na akwizycję. Od początku roku gotówka jednak wzrosła.

„W ujęciu narastającym od początku roku nasze środki pieniężne zwiększyły się o 9 mln zł. Na ten moment posiadamy ok 37,5 mln zł w środkach pieniężnych” - podaje Piotr Soleniec.

Nadwyżkę spółka może przeznaczyć na ewentualne inwestycje.

„Przy ok 7 mln zadłużenia jesteśmy w fortunnej sytuacji, iż podwyżki stóp procentowych nie wpływają negatywnie i daje to nam dużą swobodę w planowaniu dalszych inwestycyjnych, co w obliczu niestabilnego otoczenia makro może być dosyć cennym atutem” – podsumowuje.

Przejście z NewConnect na główny parkiet GPW możliwe jeszcze w tym roku

Cloud Technologies zamierza przenieść notowania z NewConnect na główny rynek GPW. W tym roku została podjęta stosowna uchwała na WZA i złożony prospekt. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła go na początku listopada.

„Obecnie finalizujemy nasze przejście z rynku NewConnect na główny rynek GPW. W zeszłym tygodniu złożyliśmy wniosek o przeniesienie notowań Cloud Technologies z NewConnect na GPW. Istnieje więc szansa, że zadebiutujemy na rynku głównym jeszcze w tym roku” – podaje Prajsnar.

Zmiana rynku jest jednym z celów strategicznych Cloud Technologies na lata 2021 – 2023. Będzie to przejście „techniczne”, czyli nie będzie mu towarzyszyć emisja akcji.

„Przejście na główny rynek GPW zwiększy ekspozycję Cloud Technologies na rynku i poszerzy grono inwestorów, w szczególności instytucjonalnych, do których możemy dotrzeć” – podsumowuje prezes. 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.