ASBIS zapowiada bardzo dobre wyniki za 4 kwartał 2022 r.
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
06 gru 2022, 09:13

ASBIS zapowiada bardzo dobre wyniki za IV kw. 2022 r. i spodziewa się utrzymania marży brutto na wysokim poziomie w 2023 r.

„W ciągu 10 lat chcemy być spółką o kapitalizacji 5 miliardów dolarów” – mówi Costas Tziamalis, wiceprezes Grupy ASBIS. Spółka liczy na dobry 4 kwartał i wyższe wyniki w przyszłym roku. Ma plany wejścia na rynki Europy Zachodniej i rozwija nowe gałęzie, w tym dystrybucję robotów.

ASBIS co miesiąc publikuje wyniki szacunkowe. W październiku spółka zanotowała spadek przychodów o ok. 19% w stosunku do października 2021 r. Jednak zarząd jest spokojny o wynik za cały bieżący rok.

„Jesteśmy obecnie w najbardziej intensywnym w naszej branży kwartale, pracujemy na pełnych obrotach, dlatego pomimo bardzo burzliwych czasów na niektórych naszych rynkach, jesteśmy spokojni o wynik całego roku” - podkreśla Costas Tziamalis.

Według zarządu, główną przyczyną niższych przychodów za październik było wzmożenie działań wojennych w Ukrainie. W następnych miesiącach spółka spodziewa się wyższych przychodów. Miesiąc temu została też podwyższona prognoza wyników.

„Obecnie sytuacja wróciła już do "wojennej" normalności i spodziewamy się wyższych przychodów niż w październiku. (…) Sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna. We wrześniu sprzedaż była względnie dobra, natomiast w październiku sytuacja się pogorszyła. Od połowy listopada sytuacja się ustabilizowała” – wyjaśnia wiceprezes.

Zarząd spodziewa się bardzo dobrych wyników w grudniu i za cały 4 kwartał. Spółka wierzy, że i w przyszłym roku nastąpi wzrost przychodów i zysku.

„Zawsze zakładamy wyższe przychody i wyższe zyski, co udowodniliśmy nawet w tak trudnych, jak obecne warunkach. Planujemy więc w przyszłym roku wyższy poziom przychodów i rentowności” – mówi wiceprezes.

Spółka zakłada też utrzymanie marży brutto w 2023 r. na wysokim poziomie.

„Widzimy, że nasza marża brutto rozwija się w dobrym kierunku. Uważamy, że ten poziom jest możliwy do utrzymania w przyszłym roku (…) wysoki poziom marży występuje już od wielu kwartałów. W naszej ocenie jest to wynikiem działań spółki, nowych produktów w portfolio oraz ogólnoświatowej tendencji do ponoszenia wyższych inwestycji w informatykę.” - dodaje.

Z drugiej strony trendy światowe wskazują na spadek wartości rynku IT i popytu na sprzęt. ASBIS nie spodziewa się, by w pierwszym kwartale 2023 r sytuacja miała się odwrócić, ale oczekuje wzrostu popytu w dalszej części roku.

„ASBIS przygotowuje się na to i już inwestuje w nowe linie produktowe, które nie są związane z komponentami IT” – kończy.

Zobacz także: Relacja czatu z wiceprezesem Grupy ASBIS 

Plany rozwoju

Spółka rozwija sprzedaż w nowych lokalizacjach. Inwestuje też w rozwój logistyki, dzięki czemu będzie mogła wkroczyć do kolejnych krajów.

„Mamy dobry plan rozwoju sprzedaży w krajach Europy Zachodniej w 2023 roku. Oczywiście planujemy tam wzrosty. (…) Planujemy otwarcie nowych centrów dystrybucyjnych, które otworzą nam nowe kierunki geograficzne. Przenosimy też nasze centrum dystrybucyjne w Pradze do większego obiektu.” - mówi Costas Tziamalis.

Inną metodą na rozwinięcie sprzedaży są przejęcia firm o pasującym profilu działalności. Zarząd na razie nie ma określonych celów akwizycyjnych, choć się „rozgląda”.

„W przypadku akwizycji nie wykluczamy żadnej opcji, w tym kupna konkurenta. To jednak musi mieć sens dla firmy. (…) Nie mamy nic konkretnego na oku, ale nie odmówilibyśmy, w przypadku pojawienia się dobrej okazji do przejęcia” – wyjaśnia.

W dłuższym horyzoncie ASBIS zamierza osiągnąć kilkanaście razy większą kapitalizację. Obecnie spółka wyceniana jest na giełdzie na ok. 1,3 mld zł (290 mln USD).

„ASBIS ma bardzo długie horyzonty rozwoju, w ciągu 10 lat chcemy być spółką o kapitalizacji 5 miliardów dolarów” – podkreśla Costas Tziamalis.

Segment robotyki

Spółka rozwija nowe gałęzie dystrybucji, w tym wysokomarżowy segment robotyki. Obecnie jest on na początku drogi i nie wpływa znacząco na przychody całej grupy. Zarząd jednak oczekuje jego szybkiego rozwoju w 2023 r.

„W 2022 roku nie będzie znaczący. Oczekujemy, że rok 2023 będzie przełomem (…) Chcielibyśmy, aby przychody z segmentu robotyki wzrosły do 500 mln USD w ciągu najbliższych 5-7 lat.” - zwraca uwagę wiceprezes.

Rozwija w tym celu własną markę robotów. Koszty ponoszone w tym segmencie są wyższe, gdyż spółka sama finansuje prace R&D. Za to spodziewane marże mają być wysokie – dwucyfrowe.

„Planujemy sprzedaż zarówno produktów pod marką własną CRON Robotics, jak i firm zewnętrznych. Spodziewamy się marż brutto, które będą wyższe niż średnie obecnie, na poziomie dwucyfrowym” – kontynuuje.

W przyszłości spółka będzie też czerpała przychody z serwisu.

„Obecnie rozwijamy naszą markę własną CRON Robotics produkując i sprzedając coboty. W przyszłości będziemy w stanie zapewnić też obsługę tych produktów, więc planujemy zaoferowanie również obsługi posprzedażowej” – dodaje wiceprezes.

Dywidenda ASBIS w 2023 r.

ASBIS już wypłacił zaliczkę na poczet przyszłorocznej dywidendy. Biorąc pod uwagę historię wypłat i zapowiadane dobre wyniki w całym bieżącym roku, możemy się spodziewać, że także druga część dywidendy będzie wypłacona w 2023 r.

Jednak zarząd nie podaje w jakiej wysokości może być przyszłoroczna wypłata.

„Nie jesteśmy w stanie obecnie oszacować wysokości finalnej dywidendy. Wszystko zależy od warunków rynkowych” – wyjaśnia Costas Tziamalis.

Obecnie spółka zamierza wypłacić dywidendę wyłącznie z zysku za 2022 r. i nie powiększy jej o zatrzymane zyski z lat ubiegłych. Trzyma się polityki dywidendowej i nie ma zamiaru jej zmieniać.

Zobacz także: Spółki: artykuły, analizy w Strefie Inwestorów 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.