DB Energy planuje publiczną emisją akcji i debiut na GPW jeszcze w tym roku
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
18 lut 2021, 09:09

DB Energy jeszcze w tym roku przejdzie na główny parkiet GPW. Lider sektora oszczędności energetycznej planuje pozyskać kapitał na realizację projektów

DB Energy przygotowuje się do publicznej emisji akcji i przejścia z NewConnect na GPW. Oferta akcji poprawi free float akcjonariatu, co powinno przełożyć się na większą płynność akcji. Bezpośrednim powodem oferty są jednak potrzeby inwestycyjne wynikające z ewolucji modelu biznesowego spółki.

Lider branży oszczędności energetycznej dla firm w Polsce, spółka DB Energy, kontynuuje ewolucję modelu biznesowego. Wrocławska spółka konsekwentnie odchodzi od realizacji samych audytów energetycznych w stronę realizacji zintegrowanych projektów inwestycyjnych. W IV kwartale 2020 roku ESCO i projekty inwestycyjne odpowiadały za 87% wygenerowanych przychodów. W ślad za zmianą struktury przychodów przyszła też poprawa rentowności.

W II kwartale roku obrotowego 2020/2021 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 4 586,14 tys. zł, czyli o 45% więcej rok do roku. Wpływ na przychody spółki w II kw. miało głównie rozliczenie kolejnych etapów prac z 14 projektów, w tym projektu dla Schumacher Packaging. EBITDA spółki w II kw. Roku obrotowego 2020/2021 r. wyniosła 1 178,71 tys. zł wobec 113,31 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża skoczyła do poziomu 25,7%.

Zobacz także: DB Energy udowadnia, że na oszczędzaniu prądu i energii można świetnie zarabiać i kończy rok rekordowymi wynikami

Pierwsza duża umowa w modelu ESCO

W minionym kwartale DB Energy podpisało pierwszą długoterminową umowę na realizację projektu w modelu ESCO. Mowa o wartym 29 mln zł projekcie poprawy efektywności energetycznej w Słodowni Soufflet Polska. W przypadku tego projektu oprócz generalnego wykonawstwa DB Energy odpowiada za jego finansowanie, a potencjalne zyski z oszczędności energii po jego realizacji będzie czerpać przez 10 lat.

Na realizację właśnie tego rodzaju projektów wrocławska spółka planuje pozyskać kapitał od nowych inwestorów. W minionym kwartale WZA spółki zezwoliło na emisję do 415000 akcji serii D, co oznacza podwyższenie kapitału zakładowego spółki o około 13%.

- Planowana emisja akcji to efekt działań operacyjnych jakie miały miejsce w DB Energy w minionych kwartałach. Kluczowe były zwłaszcza dwa wydarzenia, czyli pozyskanie finansowania na realizację projektów od Susi Partners i realizacja pierwszej dużej umowy w modelu ESCO o wartości 29 mln zł. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach podpiszemy kilka umów na realizację dalszych projektów, na co będziemy potrzebować kapitału - mówi Strefie Inwestorów prezes DB Energy Krzysztof Piontek.

Oprócz pierwszej dużej umowy na realizację projektu w modelu ESCO spółka podpisała też w minionym kwartale umowę na finansowanie dalszych projektów w tej formule. Kapitał na realizację kolejnych projektów w modelu ESCO dostarczy DB Energy SUSI Partners AG, który zobowiązał się dostarczyć finansowanie o wartości 20 mln Euro. To właśnie kapitał od tego inwestora wraz z pozyskanymi środkami własnymi z publicznej oferty akcji zostanie wykorzystany do realizacji kolejnych inwestycji.

Zobacz także: 20 spółek, które w 2021 roku zamierzają przejść z NewConnect na główny rynek GPW

- W tej chwili mamy zdefiniowane ponad 30 projektów inwestycyjnych na realizację w modelu ESCO. Mają one różne wartości począwszy od 1 mln zł do nawet 30 - 40 mln zł. W tym momencie prowadzone są rozmowy i nie wiemy kiedy i jak się zakończą, ale oczekujemy, że zabezpieczone finansowanie do Susi Partners wykorzystamy szybciej niż przewiduje to okres umowy - komentuje prezes DB Energy.

Porozumienie z SUSI Partners umożliwia DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku. Dotychczas spółka zidentyfikowała ponad 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln euro, które mogą zostać objęte finansowaniem w modelu ESCO w ramach współpracy z SUSI Partners. Spółka jest zaangażowana w kilka procesów negocjacyjnych, które mogą skutkować zawarciem umów na realizację projektów ESCO w kolejnych kwartałach. Obecnie spółka realizuje i rozlicza 4 projekty w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 34,75 mln zł (nakłady poniesione oraz przyszłe).

Zobacz także: DB Energy z nowym kontraktem o wartości 17,9 mln zł

Rozwój działalności w Niemczech

Oprócz działalności w Polsce, DB Energy zamierza też rozwijać działalność na terenie Niemiec. W 100% zależna od DB Energy spółka pomimo lockdownu zyskała już pełną gotowość operacyjną.

- Rozwój naszej spółki zależnej Willbee Energy w Niemczech nieco spowolniła pandemia i restrykcje w tamtejszej gospodarce. Mimo to skompletowany został tam już zespół umożliwiający realizację projektów. Spółka składa oferty i realizuje pierwsze projekty - dodaje Krzysztof Piontek

Kurs akcji DB Energy od debiutu na NewConnect

DB Energy

Kurs akcji DB Energy od debiutu na NewConnect konsekwentnie zyskuje na wartości. Wrocławska spółka jest w tej chwili wyceniana na giełdzie na ponad 120 mln zł

Zobacz także: Wyniki finansowe DB Energy za I-II kw. roku obrotowego 2020/2021

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.