Fundusze inwestycyjne rynku złota w Polsce – które wybrać? | StrefaInwestorow.pl

Fundusze inwestycyjne rynku złota w Polsce – które wybrać?

W co tak naprawdę inwestują fundusze rynku złota dostępne w Polsce? Które są najtańsze, a które najdroższe, pod względem pobieranych opłat? Czy rozsądniej kupować ich jednostki uczestnictwa, czy jednak po prostu sztabki w formie fizycznej? Próbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Wielu znanych inwestorów i biznesmanów wieszczy nadchodzący krach. Wielu ekonomistów przewiduje, że w końcu musi pojawić się – raczej większa, niż mniejsza – inflacja. Jak wiadomo, dobrym zabezpieczeniem przed krachami i przed inflacją jest Król Metali, czyli złoto.

Postanowiliśmy przyjrzeć się funduszom inwestycyjnym oferowanym w Polsce, które mają ekspozycję na rynek złota. W co tak naprawdę inwestują te fundusze? Czy rozsądniej kupować ich jednostki uczestnictwa, czy jednak po prostu sztabki w formie fizycznej?

Zobacz także: Egipski miliarder zainwestował połowę swojej fortuny w złoto bo przewiduje, że na giełdzie będzie krach!

Fundusze inwestycyjne rynku złota – dostępne w Polsce

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie wszystkie fundusze rynku złota są dostępne dla zwykłego śmiertelnika. W Polsce dostępnych jest 6 tego rodzaju funduszy, z czego tylko 2 są dostępne dla inwestora niezamożnego: PKO Akcji Rynku Złota oraz Investor Gold Otwarty. Można do tego grona dołączyć jeszcze Investor Gold FIZ, w przypadku którego pierwsza wymagana wpłata wynosi 10 000 zł.

Dostępność funduszy rynku złota

 1 wpłata (zł)kolejna
Investor Gold Otwarty5050
PKO Akcji Rynku Złota100100
Investor Gold FIZ10 000bd
BlackRock GF World Gold15 0003 000
Superfund Goldfuture168 000500
QUERCUS Gold200 0001

Źródło: Analizy.pl

W związku z tym, w dalszej części artykułu zajmiemy się tylko tymi dwoma funduszami, które są dostępne dla niezamożnego inwestora.

Fundusze inwestycyjne rynku złota – w co tak naprawdę inwestują

W co dokładnie inwestują PKO Akcji Rynku Złota i Investor Gold Otwarty?

Jak sama nazwa wskazuje, PKO Akcji Rynku Złota jest subfunduszem akcji, który lokuje środki głównie w papierach wybranych spółek operujących na rynku złota (i innych metali szlachetnych). Chodzi głównie o kopalnie kanadyjskie i amerykańskie.

Ekspozycja geograficzna PKO Akcji Rynku Złota

pko eksp

Źródło: PKO TFI

10 największych pozycji w portfelu PKO Akcji Rynku Złota

pko port

Źródło: PKO TFI

Investor Gold Otwarty jest funduszem funduszy. Blisko 90% jego portfela jest ulokowane w funduszach, które przyjmują ekspozycję na złoto fizyczne – chodzi o iShares Physical Gold i Source Physical Gold. Po kilka procent portfela fundusz ma zainwestowane w fundusz Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities (lokuje środki w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych) oraz w jednostki DWS Gold Plus. Pozostałą część aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego).

Skład portfela funduszu Investor Gold Otwarty

inv port

Źródło: Investors TFI

Fundusze inwestycyjne rynku złota - wyniki

W jaki sposób notowania tych dwóch funduszy są powiązane z ceną złota?

„Zachowanie subfunduszu PKO Akcji Rynku Złota jest bardzo mocno powiązane z zachowaniem ceny złota. Bardzo rzadko powinny występować sytuacje, w których cena złota i zachowanie subfunduszu będą szły w odwrotnych kierunkach. Zazwyczaj ten kierunek będzie zbieżny” – czytamy w karcie funduszu.

Podobnie powinno być z funduszem Investor Gold Otwarty. W końcu blisko 90% portfela lokuje on w jednostkach funduszy, które przymują ekspozycję na fizyczne złoto.

Jak jest w istocie? Spójrzmy na porównanie stóp zwrotu funduszy do notowań ceny złota, w wybranych okresach. Okazuje się, że PKO Akcji Rynku Złota w niektórych okresach potrafi się zachować nieco słabiej od złota, a w niektórych o wiele lepiej – szczególnie w tych, w których i na złocie dobrze się dzieje. Z kolei Investor Gold Otwarty generalnie performuje słabiej od złota.

Wyniki funduszy rynku złota na tle notowań złota (proc.)

 3 miesiące5 miesięcy1 rok3 lata5 lat
XAU/PLN5,36,6-192,8
XAU/USD0,16,6811,9-7,4
PKO Akcji Rynku Złota10,13,8-0,210,1-
Investor Gold Otwarty-0,72,9-1,2-1,5-16,3

Źródło: Analizy.pl, Stooq

Notowania PKO Akcji Rynku Złota (linia pomarańczowa) i Investor Gold Otwarty (linia zielona) na tle XAU/PLN (linia niebieska) – 3 lata

1

Źródło: Stooq

Fundusze inwestycyjne rynku złota – prowizje

Spójrzmy teraz na to, co jest nieuniknione – koszty inwestowania w fundusze. PKO Akcji Rynku Złota jest jednym z najtańszych funduszy w swojej grupie (rynku surowców). W jego przypadku wskaźnik Total Expense Ratio (TER) – pokazujący jaki rzeczywisty procent aktywów funduszu pochłaniają koszty o charakterze operacyjnym – wynosi 2,14%. Dla funduszu Investor Gold Otwarty wskaźnik ten sięga 4,05%, co czyni go jednym z najdroższych funduszy we wspomnianej grupie.

Podsumowując, w naszej subiektywnej opinii PKO Akcji Rynku Złota może być ciekawym uzupełnieniem portfela, o ile ktoś spodziewa się dobrego okresu na rynku złota. Fundusz jest w miarę tani i potrafi performować lepiej niż złoto, gdyż ma ekspozycję głównie na akcje kopalń. Z kolei Investor Gold Otwarty raczej nie jest warty zachodu, to już lepiej kupić sobie sztabkę w formie fizycznej, od sprzedaży której po odpowiednim okresie nie zapłacimy podatku (a sprzedając jednostki funduszu trzeba uiścić podatek Belki).

Zobacz także: Które fundusze inwestycyjne mają obligacje GetBack? – lista

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.