Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: osiągnięto porozumienie polityczne ws. certyfikacji usuwania CO2 w Unii Europejskiej

Unia Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie ogólnounijnego systemu certyfikacji usuwania CO2. Zostało ono wynegocjowane pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą i obejmuje pierwsze ogólnounijne dobrowolne ramy certyfikacji, mające na celu stymulowanie technologii usuwania CO2.


Obszar legislacyjny

Ramowe zasady certyfikacji dotyczą trzech kluczowych obszarów: rolnictwa regeneratywnego, przemysłowego usuwania CO2 oraz wiązania węgla w trwałych produktach i materiałach. Podkreśla się, że rolnictwo regeneratywne, obejmujące odtwarzanie lasów, unikanie emisji z gleby, czy bardziej efektywne stosowanie nawozów, stanowi niezwykle istotny element walki ze zmianami klimatu.

W kontekście przemysłowego usuwania dwutlenku węgla, porozumienie wspiera technologie bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem CO2 oraz bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z atmosfery. Ponadto, zwrócono uwagę na węgiel wiążący w trwałych produktach, takich jak drewnopochodne materiały budowlane czy biowęgiel.

Ważnym elementem porozumienia jest utworzenie unijnego rejestru certyfikowanego usuwania CO2. 
Rozporządzenie nie tylko stawia ambitne cele, ale również otwiera drzwi dla innowacyjnych finansowań prywatnych i publicznych. Wsparcie obejmie również finansowanie oparte na efektywności, co pozwoli nagradzać efektywne technologie usuwania CO2.

Zobacz także: W 2022 r. polskie firmy energetyczne i przemysłowe zużyły kwotę równą 2,3% PKB Polski na uprawnienia CO2

Ścieżka legislacyjna

Porozumienie czeka na formalne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę. Po tej procedurze nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie.

Co z tego wynika?

Europejskie prawo klimatyczne, podpisane w 2021 roku, stawia UE przed wyzwaniem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Porozumienie w sprawie ram certyfikacji usuwania CO2 jest zgodne z tym długoterminowym celem. Wsparcie dla usuwania CO2 będzie również decydujące dla osiągnięcia celów na 2030 rok, szczególnie w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). 

Zobacz także: Alert legislacyjny: Energetyka nie wydzieli węgla do NABE – negatywny sygnał dla inwestorów
udostępnij: