IP Box czyli Innovation BOX to ulga na podatek CIT i PIT, która może poprawić zyski spółek gamingowych, biotechnologicznych i IT
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
25 wrz 2019, 06:54

Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie, może powiększyć zyski spółek gamingowych, biotechnologicznych, a nawet IT

Ustawodawca zdecydował wprowadzić preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Co to oznacza? Niektóre spółki będą mogły obniżyć stawkę podatku dochodowego od dochodu z tzw. "kwalifikowanych" praw własności intelektualnej do 5% podstawy opodatkowania! Skorzysta na tym niejedna spółka giełdowa.

Czym jest Innovation Box?

Innovation Box (lub 'IP Box') to potoczne określenie preferencji podatkowych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r. Chodzi o zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT). Głównym celem wprowadzonych zmian jest tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi działalności innowacyjnej w Polsce.

- Do głównych celów projektowanej zachęty podatkowej należy między innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej Innovation Box.

Podatnicy będą mogli skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od dochodu z tzw. "kwalifikowanych" praw własności intelektualnej do 5% podstawy opodatkowania.

Zobacz także: Nowa ustawa antylichwiarska uderzy nie tylko w banki i firmy pożyczkowe, ale także w samych konsumentów

Kto może skorzystać z nowej ulgi podatkowej?

Z IP Box może skorzystać każdy podmiot, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Dotyczy to zatem osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, wspólników spółek osobowych, a także spółek kapitałowych w tym tych publicznych notowanych na GPW.

- Z Innovation Box mogą skorzystać w zasadzie wszyscy podatnicy, o ile prowadzą działania badawczo-rozwojowe i dążą do zabezpieczenia wyników takiej działalności poprzez uzyskanie patentu lub innego prawa własności przemysłowej – powiedział Strefie Inwestorów Michał Górecki, radca prawny i wspólnik DGP Legal Doniec, Górecki & Partnerzy.

- Ważne jest też to, że aby skorzystać z ulgi nie wystarczy tylko kupić patent czy inne chronione rozwiązanie. Musimy je w ramach własnej działalności wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć – dodaje Łukasz Karpiesiuk, doradca podatkowy i partner SSW Pragmatic Solutions.

Ulga podatkowa jest skierowana do właścicieli praw własności intelektualnej, a ponadto również ich współwłaścicieli, użytkowników lub podmiotów posiadających prawo do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej.

- IP BOX działa nie tylko wtedy, gdy sprzedajmy samo prawo lub udzielamy na nie licencji, ale także, gdy sprzedajemy produkty czy usługi, w których występuje chronione PWI [prawo własności intelektualnej]. W tym jednak przypadku musimy ustalić jaka część ceny za towar lub usługę jest wynagrodzeniem za chronioną technologię i ta właśnie część jest kwalifikowanym dochodem – tłumaczy Strefie Inwestorów Łukasz Karpiesiuk, doradca podatkowy i partner SSW Pragmatic Solutions.

Jakich kwalifikowanych praw własności intelektualnych dotyczy preferencyjne opodatkowanie?

Ustawodawca umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej w przypadku osiągania przez podatników dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT).

- "Kwalifikowane" prawa własności intelektualnej to tzw. prawa wyłączne wynikające ze zgłoszenia lub rejestracji własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów przemysłowych, produktów leczniczych), ale również – i to jest chyba najciekawsze – autorskie prawa do programu komputerowego. Powyższe prawa muszą zostać uzyskane w wyniku prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się z zastosowaniem specjalnego wskaźnika (mnożnika) przewidzianego w ustawie – wskazuje r. pr. Michał Górecki.

- Musimy obliczyć specjalny współczynnik nexus – czyli proporcję kosztów wytworzenia/ulepszenia tego prawa wykonanych we własnym zakresie i we współpracy z podmiotami niepowiązanymi do kosztów nabycia gotowego prawa. W efekcie dowiemy się ile procent dochodu opodatkujemy obniżoną stawką. Chodzi o to, by premiować tylko przychody z rozwiązań, które faktycznie rozwijamy, a nie z gotowych kupionych patentów, których nie tworzymy czy nie ulepszamy – tłumaczy dalej Łukasz Karpiesiuk z SSW Pragmatic Solutions.

Ponadto kwalifikowane prawa własności intelektualnej muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Najważniejsze obowiązki podatników związane z IP Box

Oprócz wspomnianych wcześniej warunków korzystania z IP Box, należy mieć jeszcze na uwadze kilka innych z tym związanych obowiązków.

Przede wszystkim podatnicy, korzystający z IP Box, będą zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, na podstawie których wykażą oni łączne przychody, koszty podatkowe, dochody, straty, dochody podlegające opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochody, które nie będą podlegały preferencyjnemu opodatkowaniu w załączniku zeznania podatkowego, który będzie integralną częścią zeznania podatkowego.

Ponadto osiągany przez podatnika dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej musi podlegać opodatkowaniu w Polsce. Zatem preferencyjną stawkę podatkową można stosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, o ile dochody te mogą być dochodami z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.

Należy również pamiętać, że IP Box jest preferencją podatkową. Dlatego można z niej skorzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Dużym beneficjentem zmian mogą być spółki gamingowe i biotechnologiczne

Z preferencyjnej stawki podatkowej prawdopodobnie skorzysta niejedna spółka giełdowa. Zmiany mogą wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe spółek biotechnologicznych, gamingowych oraz oczywiście firm informatycznych.

- Niewątpliwie najliczniejszym gronem beneficjentów ulgi mogą być firmy informatyczne (w tym startupy), które pracują nad własnymi produktami chronionymi prawem autorskim. W takiej sytuacji nie istnieje warunek rejestracji lub zgłoszenia, gdyż prawa autorskie przysługują pierwotnie uprawnionym z mocy prawa (nawet jeżeli w konkretnych przypadkach są nabywane na podstawie właściwych umów) – tłumaczy Górecki z DGP Legal Doniec, Górecki & Partnerzy.

- Jest duża szansa, że produkty spółek IT, w tym gamingowych są chronione jednym z kwalifikowanych PWI z listy – autorskim prawem do programu komputerowego, które pozwala na stosowanie IP Boxa – wskazuje Łukasz Karpiesiuk z SSW Pragmatic Solutions.

Zobacz także: Sejm pracuje nad ustawą o Prostej Spółce Akcyjnej. Oto czym będzie nowy podmiot prawny tworzony specjalnie dla startupów

Wśród zainteresowanych IP Box jest m.in. spółka Ten Square Games. Jak wynika z uzyskanych informacji przez Strefę Inwestorów spółka pod koniec maja 2019 r. złożyła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczącą ulgi IP Box. Spółka powinna otrzymać odpowiedź w ciągu najbliższych kilku dni.

- Jeśli interpretacja będzie dla spółki korzystna oraz spółka spełni dodatkowe wymogi określone w ustawie (m.in w zakresie ewidencji przychodów i kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami) to IP Box powinien pozytywnie wpłynąć na poziom zysku netto spółki – powiedziała Strefie Inwestorów Magdalena Jurewicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Ten Square Games.

Ponadto skorzystanie z IP Box potwierdziła spółka 11 bit studios.

- 11 bit studios S.A. zamierza skorzystać z ulgi podatkowej IP Box za 2019 rok. Przepisy z nią związane weszły w życie już od 1 stycznia 2019 roku, ale ulga rozliczana jest w trybie rocznym, co oznacza, że jej wpływ na nasze wyniki będzie dopiero widoczny w raporcie rocznym za bieżący rok, który publikować będziemy wiosną przyszłego roku. IP Box może mieć zauważalny wpływ na nasze wyniki za 2019 rok i w kolejnych latach bo naszym głównym źródłem przychodów jest sprzedaż własnego oprogramowania (gier komputerowych). Zwracamy jednak uwagę, że przychody ze sprzedaży tytułów zewnętrznych, czyli gier z naszego wydawnictwa, nie będą objęte ulgą – tłumaczy Strefie Inwestorów, Dariusz Wolak, IR Manager 11 bit studios.

Jak widać IP Box już wzbudziło zainteresowanie spółek giełdowych. Na koniec jednak warto zwrócić uwagę, że z preferencyjnej ulgi podatkowej przedsiębiorcy powinni korzystać z dużą rozwagą i ostrożnością. Jak wynika bowiem z objaśnień dotyczących stosowania IP Box opublikowanych 15 lipca 2019 r. przez Ministerstwo Finansów, Podatnik w sytuacji poniesienia straty na danym kwalifikowanym IP nie będzie mógł tej straty rozliczyć na zasadach ogólnych, tj. z dochodem z działalności opodatkowanej stawką 9% lub 19% (zgodnie z ustawą o CIT) oraz stawką 18% i 32% lub 19% (zgodnie z ustawą o PIT). Dlatego ustawodawca podkreśla, że IP Box jest prawem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, a nie obowiązkiem.

Zobacz także: Gaming i biotechnologia to lokomotywy NewConnect. Po 12 latach od powstania mała giełda przeżywa renesans

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.