Lotos bardziej skorzysta na fuzji w PKN Orlen, a przejęcie spółki Energa to nieporozumienie oceniają analitycy DM BOŚ
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
23 sty 2020, 09:55

Akcjonariusze Lotos bardziej skorzystają na fuzji z Orlenem, a przejęcie Energi to nieporozumienie - oceniają analitycy DM BOŚ

W dniu 20 stycznia 2020 r. zostały odtajnione dla szerokiego rynku najnowsze rekomendacje dla dwóch paliwowych spółek z GPW – Orlenu i Lotosu. Obydwie spółki „ze stajni” Skarbu Państwa są w trakcie długiego procesu połączenia. Jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, to spółka przejmowana zyskuje na swojej rynkowej wycenie bardziej. Najnowsze rekomendacje z DM BOŚ potwierdzają tę zasadę i rekomendują obecnie kupowanie akcji Lotosu i jedynie trzymanie akcji Orlenu. Analitycy DM bardzo nieprzychylnie oceniają pomysł przejęcia spółki Energa.

Akcjonariusze spółki Lotos skorzystają na fuzji

Cena docelowa akcji Lotosu została została podwyższona ze 108 zł do 111 zł. Jest to poziom o 30% wyższy od obecnego kursu rynkowego. Warto zauważyć, że najwyższy kurs akcji Lotosu wynosił niespełna 100 zł, co miało miejsce na początku listopada 2019 r. Jako czynniki sprzyjające wycenie spółki, analitycy BOŚ wskazali regulacje IMO 2020, uruchomienie jednostki koksującej (faza produkcji od I kw. 2020 r.) oraz oczekiwana 20% poprawa wolumenów wydobycia. Oprócz tych trzech argumentów, podkreślono wielką zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych oraz finalizację największych projektów inwestycyjnych. Po zakończeniu projektu EFRA, spółka będzie mogła wprowadzić nową strukturę produktów, co będzie korzystnym czynnikiem wpływającym na EBITDA. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost dyferencjału Ural/Brent, na czym również może skorzystać Lotos.
 

Kurs akcji Lotos

Notowania Lotos

Zobacz także: DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 111 zł

Wśród negatywnych czynników, które mogą negatywnie wpływać na Lotos, DM BOŚ wskazał ryzyko wzrostu cen ropy naftowej w perspektywie 2020 roku. Głównym do tego powodem może być czynnik polityczny w postaci napięć na Bliskim Wschodzie. Potencjalnie wysoka cena ropy naftowej zazwyczaj negatywnie odbija się na marżach rafineryjnych. Wśród innych, potencjalnie negatywnych bodźców, specjaliści wskazali zablokowanie fuzji z Orlenem, brak rozruchu projektu YME w 2020 r., widoczny spadek marż rafineryjnych w br. (poniżej 4 USD/bbl), czy spadek popytu na benzynę w USA.

DM BOŚ prognozuje uzyskanie przez LOTOS w 2019 r. zysku netto w kwocie 1,18 mld zł, 2,8 mld zł zysku EBITDA i 29,58 mld zł przychodów. W 2020 r. zysk netto ma wzrosnąć do 1,66 mld zł, zysk EBITDA ma wynieść 3,65 mld zł, a przychody 30,3 mld zł.

Wracając do cen ropy naftowej, której wycena na rynkach światowych jest jednym z kluczowych czynników do wyceny zarówno Lotosu jak i Orlenu, nie trudno wskazać czynnik polityczny, który w ostatnim czasie w największym stopniu wpływa na notowania czarnego złota. O perspektywy dla cen ropy naftowej zapytaliśmy Dorotę Sierakowską, analityka rynku surowców z DM BOŚ.

- W ostatnich tygodniach notowania ropy naftowej znajdowały się pod dużym wpływem wydarzeń politycznych. Przedłużenie porozumienia naftowego OPEC+, obawy o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie (zwłaszcza w kontekście napiętych relacji na linii USA-Iran), jak również nawracające napięcia polityczne w Libii - to wszystko wspierało kupujących na rynku ropy naftowej. Z drugiej strony, potencjał do dalszych zwyżek jest ograniczany przez perspektywy rosnącej amerykańskiej produkcji oraz spowolnienia gospodarczego na świecie, ograniczającego popyt na ropę naftową.

Zobacz także: Coraz więcej ryzyk geopolitycznych wisi nad rynkiem ropy i nie chodzi tylko o Iran

Pomysł przejęcia Energi przez Orlen to nieporozumienie

Akcje koncernu z Płocka nie mogą zaliczyć ostatniego czasu do udanych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, walory straciły na swojej wycenie ponad 20% i obecnie są notowane w okolicy 85 zł. Aktualna rekomendacja DM BOŚ wskazuje cenę docelową dla akcji na poziomie 101 zł (obniżenie względem poprzedniego raportu o 1 zł), a zalecenie inwestycyjne brzmi trzymaj. Potencjalna fuzja z Lotosem, zdaniem autorów raportu, powinna kreować wartość. Tym samym w swojej wycenie akcji Orlenu, specjaliści przypisują dodatkowe ok. 10 zł na akcję. Zaznaczają jednak, że jest mało prawdopodobne, by fuzja ta doszła do skutku jeszcze w tym roku. Wskazują natomiast szereg czynników ryzyka dla Orlenu. Jednym z nich jest negatywna ocena przejęcia Energi, co argumentują trudnym do przewidzenia poziomem wydatków inwestycyjnych energetycznej spółki, potencjalną ekspozycję na sektor węglowy oraz prawdopodobne wstrzymanie wypłaty dywidendy. W treści raportu można przeczytać stanowczą ocenę autora raportu nt. potencjalnego przejęcia Lotosu i Energi:

„Pozytywnie oceniamy planowane przejęcie Lotosu, ale nabycie Energi to nieporozumienie.”

W konsekwencji dwóch dużych akwizycji, prognozowany przez DM BOŚ dług netto Orlenu ma wzrosnąć do 26,9 mld zł na koniec 2021 roku, a wskaźnik długu netto do EBITDA ma wynosić 1,75. To będzie oznaczać pozostawienie niewielkiej ilości miejsca na wypłatę dywidendy. Wśród innych, negatywnych czynników wskazano też m.in. możliwość podwyższenia ceny w wezwaniu na Energę, zablokowanie fuzji z Lotosem przez KE, spadek marż rafineryjnych poniżej 4 USD/bbl w 2020 r., ewentualny wzrost cen ropy naftowej czy słabą dynamikę zysków we wszystkich segmentach. Z kolei katalizatorami do wzrostów cen akcji Orlenu mogą być m.in.: zgoda KE na fuzję z Lotosem, wzrost marż rafineryjnych i petrochemicznych, dodatkowe odszkodowanie za zanieczyszczoną ropę, utrzymujące się mocne premie lądowe w II połowie 2019 roku. Prognoza DM BOŚ zysku netto Grupy Orlen w 2019 r. wynosi 4,77 mld zł, zysk EBITDA na poziomie 9,29 mld zł oraz przychody w kwocie 110,7 mld zł. W 2020 r. zysk netto Grupy Orlen ma spaść do poziomu 2,67 mld zł, EBITDA ma zniżkować do 7,04 mld zł, a przychody mają wynieść 109,2 mld zł.

Kurs akcji PKN Orlen

PKN Orlen notowania

Zobacz także: DM BOŚ obniża cenę docelową akcji Orlenu do 101 zł

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.