Crowdfunding dewelopera gier WeirdFish. Co warto wiedzieć o spółce i ofercie akcji
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
21 lip 2021, 12:25

Crowdfunding dewelopera gier WeirdFish. Co warto wiedzieć o spółce i ofercie akcji

Już w czwartek, 22 lipca rozpocznie się oferta akcji WeirdFish, dewelopera gier. Będzie prowadzona w formule crowdfundingu udziałowego. Spółka zamierza pozyskać ok. 2 mln zł z przeznaczeniem na produkcję i marketing flagowej gry oraz na rozpoczęcie prac nad kolejnymi produkcjami.

WeirdFish jest niezależnym producentem gier wideo. Specjalizacją studia są jakościowe projekty typu sandbox. Spółka została założona w 2019 r. przez dwie osoby: Marka Sobóla, który zasiadał w przeszłości w zarządzie w spółce Techland Warszawa oraz był członkiem zarządu i współzałożycielem Creepy Jar; oraz przez Wiktora Szymańskiego, który także pracował w spółce Techland Warszawa na stanowisku odpowiedzialnym za organizację produkcji i pracę zespołu level designerów.

Zobacz także: Publiczna oferta akcji WeirdFish oraz plany rozwoju [Webinar z zarządem spółki]

Pierwszy projekt WeirdFish

Studio opracowuje swój pierwszy projekt typu sandbox o nazwie Oddyssey: Your Space, Your Way. Już jest na zaawansowanym etapie. Będzie to gra w stylizacji komiksowej opowiadająca historię podróży statkiem kosmicznym na daleką planetę z różnymi wyzwaniami czekającymi na gracza.

„Podczas lotu, gracz zmierzy się z wieloma wyzwaniami i będzie m.in. usuwać awarie, utrzymywać poziom gazów/tlenu w normie. Wśród przeszkód, które pojawią się na jego drodze, będą zagrożenia, takie jak: ataki obcych, czarne dziury i inne zaskakujące zdarzenia. Gracz podczas podróży będzie odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale również swoich współtowarzyszy – kilka tysięcy zahibernowanych ludzi” - podano na stronie spółki.

Weird Fish gry

Gra będzie miała już na starcie, we wczesnym dostępie, tryb kooperacyjny. Na jesień tego roku zaplanowana jest premiera tytułu w early access. WeirdFish jest wspierany w tym projekcie przez globalnego wydawcę gier, spółkę 505 Games, z grupy Digital Bros.

„Prace nad Oddyssey trwają. Jesteśmy na zaawansowanym etapie. Mamy ukończone większość mechanik oraz grafikę. Gotowy jest też tryb multiplayer, który udostępnimy już w trybie Early Access. Cieszę się, że w procesie wydawniczym będzie nas wspierało 505 Games. To światowej klasy publisher, który w ubiegłym roku został ogłoszony najlepszym wydawcą, według portalu Metacritic, wyprzedzając m.in. Activision Blizzard, czy Paradox Interactive” – mówi Marek Soból, prezes zarządu WeirdFish.

Etap produkcji Weird Fish

Jako tytuły referencyjne spółka podaje gry Rimword, Two Point Hospital oraz grę Minecraft.

Budżet projektu wynosi obecnie 8 mln zł. Nad grą pracuje 25 osób, w tym stali pracownicy i grono zewnętrznych współpracowników. Flagowy tytuł finansowany jest ze środków założycieli oraz z przeprowadzanych emisji akcji.

Zobacz także: WeirdFish ma umowę wydawniczą z globalnym partnerem – 505 Games

Model biznesowy WeirdFish

WeirdFish zamierza stać się czołowym producentem gier typu sandbox. Chce to osiągnąć dzięki budowaniu stosunkowo niewielkich zespołów złożonych z doświadczonych specjalistów.

Spółka ma podpisaną umowę wydawniczą z firmą 505 Games. Wspiera ona kapitałowo tworzenie flagowego tytułu studia. WeirdFish otrzymuje płatności od wydawcy w trakcie developmentu i otrzyma także część przychodów ze sprzedaży gry.

„Obecnie Weird Fish planuje działać jako producent gier wydawanych przez zewnętrznego wydawcę. Model ten polega na stworzeniu gry przez producenta i przekazaniu jej wydawcy w celu komercjalizacji, którego działania polegają również na finansowaniu lub współfinansowaniu produkcji gry. Ogranicza to ryzyko dewelopera w zakresie braku konieczności ponoszenia nakładów finansowych na komercjalizację produkcji, jednak wymusza na producencie dzielenie się z wydawcą przychodami ze sprzedaży gry” - czytamy w materiałach spółki.

Spółka docelowo zamierza wydawać jedną grę co 2-2,5 roku. Z czasem WeirdFish zamierza ruszyć z drugim tytułem, nad którym prace rozpoczną się w 2022 r. Ma także w zaawansowanej fazie koncepcyjnej kolejne, nowe projekty.

Zobacz także: WeirdFish liczy na komercyjny sukces swojej gry. Prace są już na zaawansowanym etapie

Cel emisji i oferta akcji WeirdFish

WeirdFish planuje pozyskać z emisji akcji serii E w formie kampanii crowdfundingowej ok. 2 mln zł. Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na dalszą produkcję i marketing flagowej gry studia, a także na rozpoczęcie prac nad kolejnymi produkcjami. Spółka nie podaje szczegółów dotyczących dalszych tytułów, które zamierza stworzyć.

Cele emisyjne WeirdFish

Jest to już czwarta seria emitowanych akcji akcji WeirdFish od jej powstania w październiku 2019 r. Przed emisją serii E kapitał zakładowy spółki dzieli się na 631536 akcji.

emisje WeirdFish

Dotychczasowi akcjonariusze podpisali umowy o niezbywaniu akcji (typu lock-up):

"Wszyscy doczasowi akcjonariusze Emitenta zawarli umowy Lock-up na 95% wszystkich posiadanych Akcji Emitenta objętych na 12 miesięcy (z zastrzeżeniem ze akcjonariusze którzy nie współpracują z Emitentem przy produkcji gier i nie są członkami zespołu, mogą zbyć kolejne 5 % Akcji Emitenta jeżeli kurs akcji osiągnie minimum 120 % ceny emisyjnej Akcji Serii E)." - podano w dokumencie ofertowym.

Cena jednej akcji serii E została ustalona na poziomie 190 zł. Zaoferowane będzie do 1,6% akcji po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału. Wycena post-money wyniesie więc 122 mln zł.

Zapisy rozpoczną się w czwartek, 22 lipca i potrwają do 15 sierpnia z możliwością ich przedłużenia lub skrócenia. Emisja akcji prowadzona jest na platformie Navigator Crowd.

WeirdFish zakłada, że wprowadzenie akcji na NewConnect nastąpi już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 r.

„Poprzez crowdfunding chcemy dotrzeć do inwestorów, pokazać nasz projekt szerokiemu gronu odbiorców, a także stworzyć zaangażowaną społeczność wokół Oddyssey: Your Space, Your Way. To właśnie na promocję tej gry, a także na prace nad kolejną produkcją chcemy przeznaczyć pozyskane od inwestorów środki. Chcemy także zapewnić naszym inwestorom płynne wyjście z inwestycji, dlatego debiut na NewConnect planujemy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br.” – podsumowuje Marek Soból.

Harmonogram oferty WeirdFish

harmonogram oferty WeirdFish

Zobacz także: 63 spółki, które planują debiut na NewConnect w 2021 r.

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.