Koszty finansowe zjadły zyski CCC. Emisja akcji poprawi płynność i zyskowność grupy
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
27 paź 2022, 08:40

Koszty finansowe zjadły zyski CCC. Emisja akcji stworzy poduszkę finansową, która pomoże uporządkować strukturę kosztową grupy

Grupa CCC uzyskała 2,38 mld zł przychodów w II kw. 2022/2023, co stanowiło wzrost o 17% w ujęciu rok do roku. Wyższa sprzedaż nie pociągnęła za sobą wzrostu zyskowności. Strata netto w raportowanym kwartale wyniosła 44,3 mln zł wobec blisko 100 mln zł zysku netto w porównywalnym okresie rok wcześniej.

Obuwnicza grupa z siedzibą w Polkowicach konsekwentnie realizuje strategię, w której wzrost przychodów jest jednym z najważniejszych priorytetów. Po bardzo dobrym I kw. 2022/2023, gdy dynamika sprzedaży wyniosła 33%, CCC nadal rośnie w dwucyfrowym tempie. Sprzyja temu m.in. wzrost organiczny wspierany inwestycjami oraz inflacja. Wśród segmentów wciąż najwięcej przychodów generuje omnichannel CCC, który przyniósł w II kw. 2022/2023 1,15 mld zł (+5%). Dużo szybciej rośnie eobuwie z przychodami 816 mln zł (+13%). Natomiast HalfPrice, do którego przypisana jest największa liczba otwarć nowych sklepów, miał już kwartalną sprzedaż w kwocie 182 mln zł wobec 39 mln zł rok wcześniej.

c4

źródło: CCC

Zobacz także: CCC miało w II kw. 2022/23 r. 44,3 mln zł straty netto j.d. wobec 99,2 mln zł zysku rok wcześniej

Marże ze sprzedaży bez zmian

Marża brutto ze sprzedaży na poziomie grupy kapitałowej praktycznie się nie zmieniła i wyniosła 47,5%. Nadal problemem dla grupy pozostaje wysoki wzrost poziomu kosztów. Rosnące koszty prowadzenia sklepów w największej mierze odpowiadają za wzrost kosztów sprzedaży, które wzrosły o 24% do 935 mln zł, czyli więcej od dynamiki przychodów. Zysk operacyjny grupy wyniósł 31 mln zł wobec 78 mln zł rok wcześniej. Do tego poziomu w rachunku i zysków i strat nie ma jeszcze „tak źle”. Coraz większym problemem dla CCC są koszty finansowe, które tylko w ciągu I półrocza bieżącego roku obrotowego wzrosły z ok. 30 mln zł kwartalnie do ok. 100 mln zł kwartalnie. Tak wysoki poziom kosztów finansowych, będących głównie pochodną ponad 2,5 mld zł sumy kredytów i obligacji, „zjada” wypracowany zysk operacyjny i powoduje w największym stopniu stratę netto w kwocie 44,3 mln zł.
 

c1

źródło: CCC

Łącznie po 6 miesiącach bieżącego roku obrotowego, skonsolidowane przychody CCC wyniosły 4,26 mld zł, strata operacyjna to 25 mln zł, EBITDA 271 mln zł, a strata netto to 257 mln zł. Same koszty finansowe w tym okresie wyniosły 205 mln zł. To pokazuje, jak mocno na wynik finansowy CCC wpłynęły rosnące rynkowe stopy procentowe. Grupa jak na razie mimo rosnących przychodów i stabilizacji pierwszej marży, nie potrafi „zarobić” na pokrycie kosztów finansowych i wyjść na dodatni wynik finansowy. Trzeba jednak przyznać, że spółka zaprzestała już dokonywać zagranicznych akwizycji, których w ostatnich latach było dość sporo, i stara koncentrować się na uporządkowaniu strony kosztowej i marż z posiadanych obecnie aktywów i poszczególnych segmentów. Widać też, że grupie nie pomaga otoczenie rynkowe, a nawet jest ono w przypadku tej spółki niesprzyjające. Największym wyzwaniem jest wspomniany już wzrost kosztów odsetkowych oraz rosnące dynamicznie koszty prowadzenia sklepów, ujmujące m.in. wzrost wynagrodzeń personelu, czynszów oraz energii elektrycznej. Sprzyjającym z kolei czynnikiem powinna być inflacja w kategorii odzież i obuwie, która jednak jest wolniejsza od „ogólnej” inflacji i również wolniejsza od tempa wzrostu wymienionych kosztów spółki.

Zobacz także: LPP, mimo sprzedaży sklepów w Rosji, notuje wysoki wzrost przychodów w 2Q22/23. Rośnie też znaczenie sprzedaży omnichannel

Kurs akcji CCC od początku 2020 roku

CCC

Poziom długu największym wyzwaniem w krótkim terminie

Na koniec lipca 2022 roku, łączna wartość kredytów i obligacji wyniosła dokładnie 2 565 mln zł. Po uwzględnieniu posiadanej gotówki w kwocie 710 mln zł, dług netto wynosił 1 855 mln zł. Nawet na tle półrocznej EBITDA (271 mln zł) ten poziom jest wysoki. Warto jednak zwrócić uwagę na strukturę tego długu. Otóż obligacje wycenione na ostatni dzień bilansowy na kwotę 564 mln zł zostały wyemitowane na rzecz Softbanku i są one zamienne na akcje Modivo w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Kolejne 356 mln zł to siedmioletnie obligacje wyemitowane na rzecz PFR. Wysoki stan gotówki „zabezpiecza” płynność finansową w krótkim terminie, a planowana emisja akcji własnych na kwotę ok. 0,5 mld zł (walne zwołane w tej sprawie na dzień 17 listopada), może przynieść zastrzyk nowego kapitału własnego.
 

c3

źródło: CCC

Dzięki ewentualnej, udanej emisji akcji, CCC może zyskać dodatkową poduszkę płynnościową, która da czas na uporządkowanie strony kosztowej. Akcjonariusze spółki z pewnością życzyliby sobie, by grupa regularnie zaczęła generować pozytywne wyniki netto. Na ostatnie 10 kwartałów, aż 8 z nich zakończyło się stratą netto, a tylko dwa były „na plusie”.

Zobacz także: Grupa CCC będzie prowadzić rozmowy z bankami ws. przedłużenia terminów finansowania

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.