PZU przebija oczekiwania analityków. Firma ubezpieczeniowa, drugi kwartał z rzędu, zarabia ponad 1 mld zł
Obrazek użytkownika Natalia Kieszek
25 maj 2023, 07:14

PZU przebija oczekiwania analityków. Firma ubezpieczeniowa, drugi kwartał z rzędu, zarabia ponad 1 mld zł

Zysk netto PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kwartale 2023 roku wyniósł 1.155 mln zł wobec 758 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółce udało się przebić oczekiwania analityków, którzy oczekiwali, że zysk netto wyniesie 1.014 mln zł. Ubezpieczyciel zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 2,40 zł na akcję.

Zgodnie z wynikami finansowymi za 2022 rok, zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej PZU wyniósł wyniósł 3,374 mld zł i tym samym był nieco powyżej wyniku z 2021 roku poprzedniego. Na początku maja zarząd spółki zarekomendował 2,072 mld zł na wypłatę dywidendy, co przekłada się na 2,40 zł na akcję. Dzień podziału zysku z akcjonariuszami został ustalony na 7 września br., a sama wypłata będzie mieć miejsce już 28 września.
 

Wyniki PZU za 1 kwartał 2023 vs konsensus PAP

w mln zł1Q2023konsensusróżnica  
  PAP   
Składka przypisana brutto7 0536 8533%  
Wynik na działal. lokacyjnej44974 06211%  
Odszkodowania netto4 3824 3840%  
Koszty operacyjne3 1343 0772%  
Zysk netto j.d.1 0811 0147%  
      
      
 1Q20231Q2022różnica4Q2022różnica
w mln zł  rdr kdk
      
Składka przypisana brutto7 0536 25313%7 668-8%
Wynik na działal. lokacyjnej4 4972 80061%4 2366%
Odszkodowania netto4 3823 69019%4 497-3%
Koszty operacyjne3 1342 69816%3 0333%
Zysk netto j.d.1 08175843%1 234-12%


W samym I kwartale 2023 roku, PZU wypracował jednostkowy zysk netto na poziomie 1.155 mln zł. Konsensus analityków przygotowany przez PAP Biznes zakładał 1.014 mln zł. Składka przypisana brutto grupy w pierwszych miesiącach 2023 roku wyniosła 7 053 mln zł.

Notowania PZU

PZU WYKRES

Zobacz także: Grupa PZU zaproponowała dywidendę wyższą od zysku netto. Stopa dywidendy przekracza 6%

PZU po I kwartale 2023 roku

Na początku maja zarząd PZU zarekomendował wypłatę dywidendy, podtrzymując regularność podziału zysku z akcjonariuszami. Na dywidendę ma zostać przeznaczone 2,072 mld zł, jednak spółka uzupełni wypłatę dywidendy kapitałem zapasowym z zatrzymanej części zysku z roku 2021. Przełoży się to na 2,40 zł na akcję, a dzień dywidendy został wyznaczony na 7 września br. Pod względem wartości będzie to jedna z najniższych dywidend. Jednak jak podkreśla spółka, łącznie od czasu debiutu na GPW w 2010 roku wypłacono akcjonariuszom już 27,2 mld zł.

Niedawno grupa PZU poinformowała o wdrożeniu nowego standardu sprawozdawczości finansowej. W wyniku tego procesu, spółka podwyższyła zakładany zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej do 4,3 mld zł z 3,4 mld zł wcześniej. Ponadto, kontrybucja banków ma wynieść 1 mld zł, natomiast wcześniej zakładano poziom 800 mln zł.

„Kontynuujemy zaplanowane działania strategiczne i zakładamy osiągnięcie rezultatów bardziej ambitnych niż pierwotnie zakładane. Wdrażane zmiany w sprawozdawczości oraz zmiany warunków makroekonomicznych nie mają wpływu na strategiczne kierunki i cele. Skutkują innym podejściem do wyceny i oceny tych samych zdarzeń ubezpieczeniowych, jednocześnie proponując dodatkowe narzędzia i mierniki efektywności poszczególnych segmentów operacyjnych. Przekłada się to na konieczność zastąpienia niektórych miar nowymi lub rekalibracji poszczególnych poziomów odniesieni” – podkreślał Tomasz Kulik, członek zarządu PZU.

Zobacz także: JSW wciąż generuje duże zyski i posiada 9,5 mld zł. Gotówka pójdzie na windfall tax czy dywidendę?

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.